Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Boruja Kościelna (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-127) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55186-55206) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1830/0/4/3 Księga zgonów 1874 20
53/1830/0/4/6 Księga zgonów 1875 82
53/1830/0/4/9 Księga zgonów 1876 78
53/1830/0/4/12 Księga zgonów 1877 72
53/1830/0/4/15 Księga zgonów 1878 76
53/1830/0/4/18 Księga zgonów 1879 57
53/1830/0/4/21 Księga zgonów 1880 60
53/1830/0/4/24 Księga zgonów 1881 69
53/1830/0/4/27 Księga zgonów 1882 66
53/1830/0/4/30 Księga zgonów 1883 98
53/1830/0/4/33 Księga zgonów 1884 66
53/1830/0/4/36 Księga zgonów 1885 38
53/1830/0/4/39 Księga zgonów 1886 35
53/1830/0/4/42 Księga zgonów 1887 36
53/1830/0/4/45 Księga zgonów 1888 43
53/1830/0/4/48 Księga zgonów 1889 54
53/1830/0/4/51 Księga zgonów 1890 34
53/1830/0/4/54 Księga zgonów 1891 36
53/1830/0/4/57 Księga zgonów 1892 37
53/1830/0/4/60 Księga zgonów 1893 39
53/1830/0/4/63 Księga zgonów 1894 44
53/1830/0/4/66 Księga zgonów 1895 38
53/1830/0/4/69 Księga zgonów 1896 36
53/1830/0/4/72 Księga zgonów 1897 42
53/1830/0/4/75 Księga zgonów 1898 32
53/1830/0/4/78 Księga zgonów 1899 40
53/1830/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1830/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1830/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1830/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1830/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1830/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1830/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1830/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1830/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1830/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1830/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1830/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1830/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1830/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1830/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1830/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1830/0/4/127 Księga zgonów 1890 0
53/1830/0/4/130 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 56
53/1830/0/4/135 Księga Akt Zgonów 1891 0
53/1830/0/4/138 Księga Akt Zgonów 1892 0
53/1830/0/4/141 Księga Akt Zgonów 1893 0
53/1830/0/4/144 Księga Akt Zgonów 1894 0
53/1830/0/4/147 Księga Akt Zgonów 1895 0
53/1830/0/4/150 Księga Akt Zgonów 1896 0
53/1830/0/4/153 Księga Akt Zgonów 1897 0
53/1830/0/4/156 Księga Akt Zgonów 1898 0
53/1830/0/4/159 Księga Akt Zgonów 1899 0
53/1830/0/4/162 Księga Akt Zgonów 1900 0
53/1830/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1830/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1830/0/4/171 Księga Akt Zgonów 1903 0
53/1830/0/4/174 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 58
53/1830/0/4/177 Księga Akt Zgonów 1904 0
53/1830/0/4/180 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 56
53/1830/0/4/183 Księga Akt Zgonów 1905 0
53/1830/0/4/188 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 59
53/1830/0/4/189 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1906-1906 0
53/1830/0/4/190 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907 0
53/1830/0/4/193 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1908-1908 0
53/1830/0/4/196 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1830/0/4/199 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1910-1910 0
53/1830/0/4/202 Sterbe-Haupt-Register 1908-1910 88
53/1830/0/4/204 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1830/0/4/206 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1830/0/4/212 Sterbe-Haupt-Register 1911-1913 75
53/1830/0/4/215 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1830/0/4/216 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 31
53/1830/0/4/224 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1830/0/4/225 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1830/0/4/226 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1830/0/4/227 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1830/0/4/228 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
53/1830/0/4/229 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0
53/1830/0/4/230 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0
53/1830/0/4/231 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1921-1921 0
53/1830/0/4/234 Sterbe-Haupt-Register 1914-1916 0
53/1830/0/4/236 Sterbe-Haupt-Register 1917-1919 0
53/1830/0/4/249 Rejestr główny zgonów 1920-1922 0
53/1830/0/4/250 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1830/0/4/251 Rejestr główny zgonów 1925-1926 0
53/1830/0/4/252 Rejestr główny zgonów 1927-1928 0
53/1830/0/4/253 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1830/0/4/254 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1830/0/4/255 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1830/0/4/256 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1830/0/4/257 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0
53/1830/0/4/258 Rejestr główny zgonów 1934-1934 0
53/1830/0/4/259 Rejestr główny zgonów 1935-1935 0

Amount of archival material

260

231

0

2.94

2.59

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -