Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 80-154) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr O: 55207-55239) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1831/0/1/1 Księga urodzeń 1874 39
53/1831/0/1/4 Księga urodzeń 1875 122
53/1831/0/1/7 Księga urodzeń 1876 154
53/1831/0/1/10 Księga urodzeń 1877 167
53/1831/0/1/13 Księga urodzeń 1878 152
53/1831/0/1/16 Księga urodzeń 1879 184
53/1831/0/1/19 Księga urodzeń 1880 148
53/1831/0/1/22 Księga urodzeń 1881 138
53/1831/0/1/25 Księga urodzeń 1882 158
53/1831/0/1/28 Księga urodzeń 1883 178
53/1831/0/1/31 Księga urodzeń 1884 158
53/1831/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1831/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1831/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1831/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1831/0/1/46 Księga urodzeń tom I 1889 0
53/1831/0/1/47 Księga urodzeń tom II 1889 0
53/1831/0/1/50 Księga urodzeń 1890 0
53/1831/0/1/53 Księga urodzeń 1891 0
53/1831/0/1/56 Księga urodzeń 1892 0
53/1831/0/1/59 Księga urodzeń 1893 0
53/1831/0/1/62 Księga urodzeń 1894 0
53/1831/0/1/65 Księga urodzeń 1895 0
53/1831/0/1/68 Księga urodzeń 1896 0
53/1831/0/1/71 Księga urodzeń 1897 0
53/1831/0/1/74 Księga urodzeń 1898 0
53/1831/0/1/77 Księga urodzeń 1899 0
53/1831/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1831/0/1/83 Księga urodzeń 1875 0
53/1831/0/1/86 Księga urodzeń 1876 0
53/1831/0/1/89 Księga urodzeń 1877 0
53/1831/0/1/92 Księga urodzeń 1878 0
53/1831/0/1/95 Księga urodzeń 1879 0
53/1831/0/1/98 Księga urodzeń 1880 0
53/1831/0/1/101 Księga urodzeń 1881 0
53/1831/0/1/104 Księga urodzeń 1882 0
53/1831/0/1/107 Księga urodzeń 1883 0
53/1831/0/1/110 Księga urodzeń 1884 0
53/1831/0/1/113 Księga urodzeń 1885 0
53/1831/0/1/116 Księga urodzeń 1886 0
53/1831/0/1/119 Księga urodzeń 1887 0
53/1831/0/1/122 Księga urodzeń 1888 0
53/1831/0/1/125 Księga urodzeń 1889 0
53/1831/0/1/128 Księga urodzeń 1890 0
53/1831/0/1/131 Księga urodzeń 1891 0
53/1831/0/1/134 Księga urodzeń 1892 0
53/1831/0/1/137 Księga urodzeń 1893 0
53/1831/0/1/140 Księga urodzeń 1894 0
53/1831/0/1/143 Księga urodzeń 1895 0
53/1831/0/1/146 Księga urodzeń 1896 0
53/1831/0/1/149 Księga urodzeń 1897 0
53/1831/0/1/152 Księga urodzeń 1898 0
53/1831/0/1/155 Księga urodzeń 1899 0
53/1831/0/1/159 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1831/0/1/162 Księga urodzeń 1900-1901 0
53/1831/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1831/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1831/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1831/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1831/0/1/177 Księga urodzeń 1902-1903 0
53/1831/0/1/178 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1831/0/1/182 Księga urodzeń 1904-1906 0
53/1831/0/1/184 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1831/0/1/187 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1831/0/1/190 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1907-1907 0
53/1831/0/1/191 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 0
53/1831/0/1/192 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1831/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1831/0/1/199 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1831/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1831/0/1/205 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1911 0
53/1831/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1831/0/1/210 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1831/0/1/213 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1831/0/1/216 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1831/0/1/229 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1915 0
53/1831/0/1/241 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

251

228

0

3.16

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -