Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 80-154) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr O: 55207-55239) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1831/0/3/2 Księga małżeństw 1874 28
53/1831/0/3/5 Księga małżeństw 1875 56
53/1831/0/3/8 Księga małżeństw 1876 62
53/1831/0/3/11 Księga małżeństw 1877 79
53/1831/0/3/14 Księga małżeństw 1878 66
53/1831/0/3/17 Księga małżeństw 1879 52
53/1831/0/3/20 Księga małżeństw 1880 48
53/1831/0/3/23 Księga małżeństw 1881 67
53/1831/0/3/26 Księga małżeństw 1882 81
53/1831/0/3/29 Księga małżeństw 1883 56
53/1831/0/3/32 Księga małżeństw 1884 63
53/1831/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1831/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1831/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1831/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1831/0/3/48 Księga małżeństw 1889 0
53/1831/0/3/51 Księga małżeństw 1890 0
53/1831/0/3/54 Księga małżeństw 1891 0
53/1831/0/3/57 Księga małżeństw 1892 0
53/1831/0/3/60 Księga małżeństw 1893 0
53/1831/0/3/63 Księga małżeństw 1894 0
53/1831/0/3/66 Księga małżeństw 1895 0
53/1831/0/3/69 Księga małżeństw 1896 0
53/1831/0/3/72 Księga małżeństw 1897 0
53/1831/0/3/75 Księga małżeństw 1898 0
53/1831/0/3/78 Księga małżeństw 1899 0
53/1831/0/3/81 Księga małżeństw 1874 0
53/1831/0/3/84 Księga małżeństw 1875 0
53/1831/0/3/87 Księga małżeństw 1876 0
53/1831/0/3/90 Księga małżeństw 1877 0
53/1831/0/3/93 Księga małżeństw 1878 0
53/1831/0/3/96 Księga małżeństw 1879 0
53/1831/0/3/99 Księga małżeństw 1880 0
53/1831/0/3/102 Księga małżeństw 1881 0
53/1831/0/3/105 Księga małżeństw 1882 0
53/1831/0/3/108 Księga małżeństw 1883 0
53/1831/0/3/111 Księga małżeństw 1884 0
53/1831/0/3/114 Księga małżeństw 1885 0
53/1831/0/3/117 Księga małżeństw 1886 0
53/1831/0/3/120 Księga małżeństw 1887 0
53/1831/0/3/123 Księga małżeństw 1888 0
53/1831/0/3/126 Księga małżeństw 1889 0
53/1831/0/3/129 Księga małżeństw 1890 0
53/1831/0/3/132 Księga małżeństw 1891 0
53/1831/0/3/135 Księga małżeństw 1892 0
53/1831/0/3/138 Księga małżeństw 1893 0
53/1831/0/3/141 Księga małżeństw 1894 0
53/1831/0/3/144 Księga małżeństw 1895 0
53/1831/0/3/147 Księga małżeństw 1896 0
53/1831/0/3/150 Księga małżeństw 1897 0
53/1831/0/3/153 Księga małżeństw 1898 0
53/1831/0/3/156 Księga małżeństw 1899 0
53/1831/0/3/160 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1831/0/3/163 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1831/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1831/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1831/0/3/172 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1831/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1831/0/3/179 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1831/0/3/183 Heirats-Haupt-Register 1902-1906 0
53/1831/0/3/185 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1831/0/3/188 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1831/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1831/0/3/195 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1909 0
53/1831/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1831/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1831/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1831/0/3/208 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1831/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1831/0/3/214 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1831/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1831/0/3/219 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1831/0/3/220 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1831/0/3/221 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1831/0/3/222 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1831/0/3/223 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1831/0/3/230 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1915 0
53/1831/0/3/231 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1916-1919 0
53/1831/0/3/232 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1831/0/3/233 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1831/0/3/234 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1922-1924 0
53/1831/0/3/242 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1831/0/3/243 Rejestr poboczny małżeństw 1922-1922 0
53/1831/0/3/244 Rejestr poboczny małżeństw 1923-1923 0
53/1831/0/3/245 Rejestr poboczny małżeństw 1924-1924 0
53/1831/0/3/246 Rejestr poboczny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

251

228

0

3.16

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -