Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 80-154) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr O: 55207-55239) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1831/0/4/3 Księga zgonów 1874 29
53/1831/0/4/6 Księga zgonów 1875 97
53/1831/0/4/9 Księga zgonów 1876 81
53/1831/0/4/12 Księga zgonów 1877 93
53/1831/0/4/15 Księga zgonów 1878 114
53/1831/0/4/18 Księga zgonów 1879 74
53/1831/0/4/21 Księga zgonów 1880 76
53/1831/0/4/24 Księga zgonów 1881 112
53/1831/0/4/27 Księga zgonów 1882 88
53/1831/0/4/30 Księga zgonów 1883 83
53/1831/0/4/33 Księga zgonów 1884 85
53/1831/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1831/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1831/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1831/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1831/0/4/49 Księga zgonów 1889 0
53/1831/0/4/52 Księga zgonów 1890 0
53/1831/0/4/55 Księga zgonów 1891 0
53/1831/0/4/58 Księga zgonów 1892 0
53/1831/0/4/61 Księga zgonów 1893 0
53/1831/0/4/64 Księga zgonów 1894 0
53/1831/0/4/67 Księga zgonów 1895 0
53/1831/0/4/70 Księga zgonów 1896 0
53/1831/0/4/73 Księga zgonów 1897 0
53/1831/0/4/76 Księga zgonów 1898 0
53/1831/0/4/79 Księga zgonów 1899 0
53/1831/0/4/82 Księga zgonów 1874 0
53/1831/0/4/85 Księga zgonów 1875 0
53/1831/0/4/88 Księga zgonów 1876 0
53/1831/0/4/91 Księga zgonów 1877 0
53/1831/0/4/94 Księga zgonów 1878 0
53/1831/0/4/97 Księga zgonów 1879 0
53/1831/0/4/100 Księga zgonów 1880 0
53/1831/0/4/103 Księga zgonów 1881 0
53/1831/0/4/106 Księga zgonów 1882 0
53/1831/0/4/109 Księga zgonów 1883 0
53/1831/0/4/112 Księga zgonów 1884 0
53/1831/0/4/115 Księga zgonów 1885 0
53/1831/0/4/118 Księga zgonów 1886 0
53/1831/0/4/121 Księga zgonów 1887 0
53/1831/0/4/124 Księga zgonów 1888 0
53/1831/0/4/127 Księga zgonów 1889 0
53/1831/0/4/130 Księga zgonów 1890 0
53/1831/0/4/133 Księga zgonów 1891 0
53/1831/0/4/136 Księga zgonów 1892 0
53/1831/0/4/139 Księga zgonów 1893 0
53/1831/0/4/142 Księga zgonów 1894 0
53/1831/0/4/145 Księga zgonów 1895 0
53/1831/0/4/148 Księga zgonów 1896 0
53/1831/0/4/151 Księga zgonów 1897 0
53/1831/0/4/154 Księga zgonów 1898 0
53/1831/0/4/157 Księga zgonów 1899 0
53/1831/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1831/0/4/164 Księga zgonów 1900-1901 0
53/1831/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1831/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1831/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1831/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1831/0/4/180 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1831/0/4/181 Księga zgonów 1902-1905 0
53/1831/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1831/0/4/189 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1831/0/4/194 Sterbe -Neben-Register 1908-1908 0
53/1831/0/4/198 Sterbe -Neben-Register 1909-1909 0
53/1831/0/4/201 Sterbe -Neben-Register 1910-1910 0
53/1831/0/4/204 Sterbe -Neben-Register 1911-1911 0
53/1831/0/4/206 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1906-1910 0
53/1831/0/4/209 Sterbe -Neben-Register 1912-1912 0
53/1831/0/4/212 Sterbe -Neben-Register 1913-1913 0
53/1831/0/4/215 Sterbe -Neben-Register 1914-1914 0
53/1831/0/4/218 Sterbe -Neben-Register 1915-1915 0
53/1831/0/4/224 Sterbe -Neben-Register 1916-1916 0
53/1831/0/4/225 Sterbe -Neben-Register 1917-1917 0
53/1831/0/4/226 Sterbe -Neben-Register 1918-1918 0
53/1831/0/4/227 Sterbe -Neben-Register 1919-1919 0
53/1831/0/4/228 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1831/0/4/235 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1914 0
53/1831/0/4/236 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1915-1918 0
53/1831/0/4/237 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1831/0/4/238 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1831/0/4/239 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1831/0/4/240 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1922-1924 0
53/1831/0/4/247 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1831/0/4/248 Rejestr poboczny zgonów 1922-1922 0
53/1831/0/4/249 Rejestr poboczny zgonów 1923-1923 0
53/1831/0/4/250 Rejestr poboczny zgonów 1924-1924 0
53/1831/0/4/251 Rejestr poboczny zgonów 1925-1925 0

Amount of archival material

251

228

0

3.16

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -