Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bronisław (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1934
- brak danych - 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1934 Wtóropisy (sygn.: 76-138) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 107 j.a. o sygn.:1-12 (nr 53:86703-86714), 13-33 (nr O:55261-55281), 34-75 (nr 53:86715-86756), 139-159 (nr 53: 86757-86777), 169-178 (nr 53: 86778-86787), inwentarz zespołu (nr 53 86788) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1832/0/3/2 Księga małżeństw 1874 51
53/1832/0/3/5 Księga małżeństwa 1875 57
53/1832/0/3/8 Księga małżeństw 1876 87
53/1832/0/3/11 Księga małżeństw 1877 71
53/1832/0/3/14 Księga małżeństw 1878 91
53/1832/0/3/17 Księga małżeństw 1879 93
53/1832/0/3/20 Księga małżeństw 1880 59
53/1832/0/3/23 Księga małżeństw 1881 94
53/1832/0/3/26 Księga małżeństw 1882 72
53/1832/0/3/29 Księga małżeństw 1883 68
53/1832/0/3/32 Księga małżeństw 1884 88
53/1832/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1832/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1832/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1832/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1832/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1832/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1832/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1832/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1832/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1832/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1832/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1832/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1832/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1832/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1832/0/3/77 Księga małżeństw 1874 0
53/1832/0/3/80 Księga małżeństw 1875 0
53/1832/0/3/83 Księga małżeństw 1876 0
53/1832/0/3/86 Księga małżeństw 1877 0
53/1832/0/3/89 Księga małżeństw 1878 0
53/1832/0/3/92 Księga małżeństw 1879 0
53/1832/0/3/95 Księga małżeństw 1880 0
53/1832/0/3/98 Księga małżeństw 1881 0
53/1832/0/3/101 Księga małżeństw 1882 0
53/1832/0/3/104 Księga małżeństw 1883 0
53/1832/0/3/107 Księga małżeństw 1884 0
53/1832/0/3/110 Księga małżeństw 1885 0
53/1832/0/3/113 Księga małżeństw 1886 0
53/1832/0/3/116 Księga małżeństw 1887 0
53/1832/0/3/119 Księga małżeństw 1888 0
53/1832/0/3/122 Księga małżeństw 1889 0
53/1832/0/3/125 Księga małżeństw 1890 0
53/1832/0/3/128 Księga małżeństw 1891 0
53/1832/0/3/131 Księga małżeństw 1892 0
53/1832/0/3/134 Księga małżeństw 1893 0
53/1832/0/3/137 Księga małżeństw 1894 0
53/1832/0/3/140 Księga małżeństw 1899 0
53/1832/0/3/146 Księga małżeństw 1895 0
53/1832/0/3/149 Księga małżeństw 1896 0
53/1832/0/3/152 Księga małżeństw 1897 0
53/1832/0/3/155 Księga małżeństw 1898 0
53/1832/0/3/158 Księga małżeństw 1899 0
53/1832/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1832/0/3/164 Heirats-Neben-Register 1901 0
53/1832/0/3/167 Heirats-Neben-Register 1902 0
53/1832/0/3/171 Księga małżeństw 1900-1901 0
53/1832/0/3/172 Księga małżeństw 1902 0
53/1832/0/3/177 Księga małżeństw 1903 0
53/1832/0/3/180 Heirats-Neben-Register 1903 0
53/1832/0/3/183 Heirarts-Neben-Register 1904 0
53/1832/0/3/186 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1832/0/3/189 Heirats-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1832/0/3/194 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1832/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1832/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1832/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1832/0/3/206 Heirats-Haupt-Register 1906-1909 0
53/1832/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1832/0/3/212 Heirats-Haupt-Register 1910-1911 0
53/1832/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1832/0/3/220 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1832/0/3/223 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1832/0/3/226 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1832/0/3/228 Heirats-Haupt-Register 1912-1914 0
53/1832/0/3/229 Rejestr główny małżeństw 1915-1919 0
53/1832/0/3/230 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1832/0/3/231 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1832/0/3/232 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1832/0/3/233 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1832/0/3/234 Rejestr główny małżeństw 1924-1924 0
53/1832/0/3/235 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
53/1832/0/3/236 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1832/0/3/237 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1832/0/3/250 Rejestr główny małżeństw 1928-1928 0
53/1832/0/3/251 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1832/0/3/252 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1832/0/3/253 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1832/0/3/254 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1832/0/3/255 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0
53/1832/0/3/256 Rejestr główny małżeństw 1934-1934 0
53/1832/0/3/264 Rejestr główny małżeństw 1935-1935 0

Amount of archival material

265

263

0

4.51

4.49

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -