Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Buk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn:. 80-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 97 j. a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86789-86800), 13-33 (nr O: 55240-55260), 34-79 (nr 53: 86801- 86846), 159-1161 (nr 53: 86847-84849), 165-170 (nr 53: 8685086855), 180-188 (nr 53: 86856-86864), inwentarz książkowy (nr 53 86865) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1833/0/1/1 Księga urodzeń 1874 26
53/1833/0/1/4 Księga urodzeń 1875 114
53/1833/0/1/7 Księga urodzeń 1876 156
53/1833/0/1/10 Księga urodzeń 1877 306
53/1833/0/1/13 Księga urodzeń 1878 330
53/1833/0/1/16 Księga urodzeń 1879 328
53/1833/0/1/19 Księga urodzeń 1880 330
53/1833/0/1/22 Księga urodzeń 1881 322
53/1833/0/1/25 Księga urodzeń 1882 354
53/1833/0/1/28 Księga urodzeń 1883 338
53/1833/0/1/31 Księga urodzeń 1884 365
53/1833/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1833/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1833/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1833/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1833/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1833/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1833/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1833/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1833/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1833/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1833/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1833/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1833/0/1/71 Księga urodzeń 1897 0
53/1833/0/1/74 Księga urodzeń 1898 0
53/1833/0/1/77 Księga urodzeń 1899 0
53/1833/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1833/0/1/83 Księga urodzeń 1875 0
53/1833/0/1/86 Księga urodzeń 1876 0
53/1833/0/1/89 Księga urodzeń 1877 0
53/1833/0/1/92 Księga urodzeń 1878 0
53/1833/0/1/95 Księga urodzeń 1879 0
53/1833/0/1/98 Księga urodzeń 1880 0
53/1833/0/1/101 Księga urodzeń 1881 0
53/1833/0/1/104 Księga urodzeń 1882 0
53/1833/0/1/107 Księga urodzeń 1883 0
53/1833/0/1/110 Księga urodzeń 1884 0
53/1833/0/1/113 Księga urodzeń 1885 0
53/1833/0/1/116 Księga urodzeń 1886 0
53/1833/0/1/119 Księga urodzeń 1887 0
53/1833/0/1/122 Księga urodzeń 1888 0
53/1833/0/1/125 Księga urodzeń 1889 0
53/1833/0/1/128 Księga urodzeń 1890 0
53/1833/0/1/131 Księga urodzeń 1891 0
53/1833/0/1/134 Księga urodzeń 1892 0
53/1833/0/1/137 Księga urodzeń 1893 0
53/1833/0/1/140 Księga urodzeń 1894 0
53/1833/0/1/143 Księga urodzeń 1895 0
53/1833/0/1/146 Księga urodzeń 1896 0
53/1833/0/1/150 Księga urodzeń 1897 0
53/1833/0/1/153 Księga urodzeń 1898 0
53/1833/0/1/156 Księga urodzeń 1899 0
53/1833/0/1/159 [Księga urodzeń] 1900 0
53/1833/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1833/0/1/165 [Księga urodzeń] 1901 0
53/1833/0/1/168 [Księga urodzeń] 1902 0
53/1833/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1833/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1833/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1833/0/1/180 [Księga urodzeń] 1903 0
53/1833/0/1/183 Księga urodzeń 1904 0
53/1833/0/1/186 Księga urodzeń 1905 0
53/1833/0/1/189 Księga urodzeń 1906 0
53/1833/0/1/192 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1833/0/1/195 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1833/0/1/198 Księga urodzeń 1907 0
53/1833/0/1/201 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 0
53/1833/0/1/208 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1833/0/1/211 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1833/0/1/214 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1833/0/1/217 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 0
53/1833/0/1/220 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1833/0/1/223 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1833/0/1/226 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1833/0/1/229 [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1833/0/1/232 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1833/0/1/235 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1833/0/1/238 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1833/0/1/241 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1833/0/1/244 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1833/0/1/247 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0

Amount of archival material

249

249

0

5.37

5.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -