Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Buk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn:. 80-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 97 j. a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86789-86800), 13-33 (nr O: 55240-55260), 34-79 (nr 53: 86801- 86846), 159-1161 (nr 53: 86847-84849), 165-170 (nr 53: 8685086855), 180-188 (nr 53: 86856-86864), inwentarz książkowy (nr 53 86865) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1833/0/3/2 Księga małżeństw 1874 14
53/1833/0/3/5 Księga małżeństw 1875 48
53/1833/0/3/8 Księga małżeństw 1876 48
53/1833/0/3/11 Księga małżeństw 1877 110
53/1833/0/3/14 Księga małżeństw 1878 139
53/1833/0/3/17 Księga małżeństw 1879 142
53/1833/0/3/20 Księga małżeństw 1880 121
53/1833/0/3/23 Księga małżeństw 1881 88
53/1833/0/3/26 Księga małżeństw 1882 148
53/1833/0/3/29 Księga małżeństw 1883 117
53/1833/0/3/32 Księga małżeństw 1884 114
53/1833/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1833/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1833/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1833/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1833/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1833/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1833/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1833/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1833/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1833/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1833/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1833/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1833/0/3/72 Księga małżeństw 1897 0
53/1833/0/3/75 Księga małżeństw 1898 0
53/1833/0/3/78 Księga małżeństw 1899 0
53/1833/0/3/81 Księga małżeństw 1874 0
53/1833/0/3/84 Księga małżeństw 1875 0
53/1833/0/3/87 Księga małżeństw 1876 0
53/1833/0/3/90 Księga małżeństw 1877 0
53/1833/0/3/93 Księga małżeństw 1878 0
53/1833/0/3/96 Księga małżeństw 1879 0
53/1833/0/3/99 Księga małżeństw 1880 0
53/1833/0/3/102 Księga małżeństw 1881 0
53/1833/0/3/105 Księga małżeństw 1882 0
53/1833/0/3/108 Księga małżeństw 1883 0
53/1833/0/3/111 Księga małżeństw 1884 0
53/1833/0/3/114 Księga małżeństw 1885 0
53/1833/0/3/117 Księga małżeństw 1886 0
53/1833/0/3/120 Księga małżeństw 1887 0
53/1833/0/3/123 Księga małżeństw 1888 0
53/1833/0/3/126 Księga małżeństw 1889 0
53/1833/0/3/129 Księga małżeństw 1890 0
53/1833/0/3/132 Księga małżeństw 1891 0
53/1833/0/3/135 Księga małżeństw 1892 0
53/1833/0/3/138 Księga małżeństw 1893 0
53/1833/0/3/141 Księga małżeństw 1894 0
53/1833/0/3/144 Księga małżeństw 1895 0
53/1833/0/3/147 Księga małżeństw 1896 0
53/1833/0/3/151 Księga małżeństw 1897 0
53/1833/0/3/154 Księga małżeństw 1898 0
53/1833/0/3/157 Księga małżeństw 1899 0
53/1833/0/3/160 [Księga małżeństw] 1900 0
53/1833/0/3/163 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1833/0/3/166 [Księga małżeństw] 1901 0
53/1833/0/3/169 [Księga małżeństw] 1902 0
53/1833/0/3/172 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1833/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1833/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1833/0/3/181 [Księga małżeństw] 1903 0
53/1833/0/3/184 Księga małżeństw 1904 0
53/1833/0/3/187 Księga małżeństw 1905 0
53/1833/0/3/190 Księga małżeństw 1906 0
53/1833/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1833/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1833/0/3/199 Księga małżeństw 1907 0
53/1833/0/3/202 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 0
53/1833/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1833/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1833/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1833/0/3/218 [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1833/0/3/221 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1833/0/3/224 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1833/0/3/227 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1833/0/3/230 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1833/0/3/233 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1833/0/3/236 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1833/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1833/0/3/242 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1833/0/3/245 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1833/0/3/248 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0

Amount of archival material

249

249

0

5.37

5.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -