Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Buk - miasto (pow. nowotomyski) 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn:. 80-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 97 j. a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86789-86800), 13-33 (nr O: 55240-55260), 34-79 (nr 53: 86801- 86846), 159-1161 (nr 53: 86847-84849), 165-170 (nr 53: 8685086855), 180-188 (nr 53: 86856-86864), inwentarz książkowy (nr 53 86865) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1833/0/4/3 Księga zgonów 1874 21
53/1833/0/4/6 Księga zgonów 1875 91
53/1833/0/4/9 Księga zgonów 1876 97
53/1833/0/4/12 Księga zgonów 1877 237
53/1833/0/4/15 Księga zgonów 1878 236
53/1833/0/4/18 Księga zgonów 1879 212
53/1833/0/4/21 Księga zgonów 1880 180
53/1833/0/4/24 Księga zgonów 1881 221
53/1833/0/4/27 Księga zgonów 1882 273
53/1833/0/4/30 Księga zgonów 1883 322
53/1833/0/4/33 Księga zgonów 1884 276
53/1833/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1833/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1833/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1833/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1833/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1833/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1833/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1833/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1833/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1833/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1833/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1833/0/4/69 Księga zgonów tom I 1896 0
53/1833/0/4/70 Księga zgonów tom II 1896 0
53/1833/0/4/73 Księga zgonów 1897 0
53/1833/0/4/76 Księga zgonów 1898 0
53/1833/0/4/79 Księga zgonów 1899 0
53/1833/0/4/82 Księga zgonów 1874 0
53/1833/0/4/85 Księga zgonów 1875 0
53/1833/0/4/88 Księga zgonów 1876 0
53/1833/0/4/91 Księga zgonów 1877 0
53/1833/0/4/94 Księga zgonów 1878 0
53/1833/0/4/97 Księga zgonów 1879 0
53/1833/0/4/100 Księga zgonów 1880 0
53/1833/0/4/103 Księga zgonów 1881 0
53/1833/0/4/106 Księga zgonów 1882 0
53/1833/0/4/109 Księga zgonów 1883 0
53/1833/0/4/112 Księga zgonów 1884 0
53/1833/0/4/115 Księga zgonów 1885 0
53/1833/0/4/118 Księga zgonów 1886 0
53/1833/0/4/121 Księga zgonów 1887 0
53/1833/0/4/124 Księga zgonów 1888 0
53/1833/0/4/127 Księga zgonów 1889 0
53/1833/0/4/130 Księga zgonów 1890 0
53/1833/0/4/133 Księga zgonów 1891 0
53/1833/0/4/136 Księga zgonów 1892 0
53/1833/0/4/139 Księga zgonów 1893 0
53/1833/0/4/142 Księga zgonów 1894 0
53/1833/0/4/145 Księga zgonów 1895 0
53/1833/0/4/148 Księga zgonów 1896 0
53/1833/0/4/149 Księga zgonów 1896 0
53/1833/0/4/152 Księga zgonów 1897 0
53/1833/0/4/155 Księga zgonów 1898 0
53/1833/0/4/158 Księga zgonów 1899 0
53/1833/0/4/161 [Księga zgonów] 1900 0
53/1833/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1833/0/4/167 [Księga zgonów] 1901 0
53/1833/0/4/170 [Księga zgonów] 1902 0
53/1833/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1833/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1833/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1833/0/4/182 [Księga zgonów] 1903 0
53/1833/0/4/185 Księga zgonów 1904 0
53/1833/0/4/188 Księga zgonów 1905 0
53/1833/0/4/191 Księga zgonów 1906 0
53/1833/0/4/194 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1833/0/4/197 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1833/0/4/200 Księga zgonów 1907 0
53/1833/0/4/203 [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 0
53/1833/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1833/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1833/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1833/0/4/219 [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1833/0/4/222 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1833/0/4/225 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1833/0/4/228 [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 0
53/1833/0/4/231 [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1833/0/4/234 [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1833/0/4/237 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1833/0/4/240 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1833/0/4/243 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1833/0/4/246 [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1833/0/4/249 [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0

Amount of archival material

249

249

0

5.37

5.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -