Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-108) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53:86933-86944), 13-33 (nr O: 55282-55302), 34-75 (nr 53:86945-86986), 109-111 (nr 53: 86987-86989), 134 (nr 53 86990), 136-137 (nr 53: 86991-86992), 140 (nr 53 86993) oraz zdigitalizowano sygnatury 1, 3-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1835/0/1/1 Księga urodzeń 1874 42
53/1835/0/1/4 Księga urodzeń 1875 161
53/1835/0/1/7 Księga urodzeń 1876 84
53/1835/0/1/10 Księga urodzeń 1877 96
53/1835/0/1/13 Księga urodzeń 1878 52
53/1835/0/1/16 Księga urodzeń 1879 66
53/1835/0/1/19 Księga urodzeń 1880 77
53/1835/0/1/22 Księga urodzeń 1881 63
53/1835/0/1/25 Księga urodzeń 1882 70
53/1835/0/1/28 Księga urodzeń 1883 57
53/1835/0/1/31 Księga urodzeń 1884 75
53/1835/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1835/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1835/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1835/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1835/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1835/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1835/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1835/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1835/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1835/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1835/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1835/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1835/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1835/0/1/73 Księga urodzeń 1898 0
53/1835/0/1/76 Księga urodzeń 1874 0
53/1835/0/1/78 Księga urodzeń 1875 0
53/1835/0/1/80 Księga urodzeń 1876 0
53/1835/0/1/82 Księga urodzeń 1877 0
53/1835/0/1/84 Księga urodzeń 1878 0
53/1835/0/1/86 Księga urodzeń 1879 0
53/1835/0/1/88 Księga urodzeń 1880 0
53/1835/0/1/90 Księga urodzeń 1881 0
53/1835/0/1/93 Księga urodzeń 1882 0
53/1835/0/1/95 Księga urodzeń 1883 0
53/1835/0/1/97 Księga urodzeń 1884 0
53/1835/0/1/99 Księga urodzeń 1885 0
53/1835/0/1/101 Księga urodzeń 1886 0
53/1835/0/1/103 Księga urodzeń 1887 0
53/1835/0/1/105 Księga urodzeń 1888 0
53/1835/0/1/107 Księga urodzeń 1889 0
53/1835/0/1/109 Księga urodzeń 1899 0
53/1835/0/1/113 Księga Akt Urodzenia 1890 0
53/1835/0/1/115 Księga Akt Urodzenia 1891 0
53/1835/0/1/117 Księga Akt Urodzenia 1892 0
53/1835/0/1/119 Księga Akt Urodzenia 1893 0
53/1835/0/1/124 Księga Akt Urodzenia 1897 0
53/1835/0/1/126 Księga Akt Urodzenia 1898 0
53/1835/0/1/128 Księga Akt Urodzenia 1899 0
53/1835/0/1/130 Księga Akt Urodzenia 1900 0
53/1835/0/1/132 Księga Akt Urodzenia 1901 0
53/1835/0/1/134 [Księga urodzeń] 1900-1901 0
53/1835/0/1/137 [Księga urodzeń] 1902-1903 0
53/1835/0/1/141 Księga Akt Urodzenia 1902 0
53/1835/0/1/143 Księga Akt Urodzenia 1903 0
53/1835/0/1/145 Księga Akt Urodzenia 1904 0
53/1835/0/1/147 Księga Akt Urodzenia 1905 0
53/1835/0/1/149 Księga urodzeń 1904-1905 0
53/1835/0/1/153 Księga urodzeń [wtóropis] 1906-1906 0
53/1835/0/1/155 Księga urodzeń [wtóropis] 1907-1907 0
53/1835/0/1/157 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1906-1907 0
53/1835/0/1/160 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 0
53/1835/0/1/162 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1910 0
53/1835/0/1/163 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/1835/0/1/165 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1835/0/1/167 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 0
53/1835/0/1/169 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1835/0/1/171 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1912 0
53/1835/0/1/174 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1835/0/1/175 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0
53/1835/0/1/177 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915 0
53/1835/0/1/178 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916 0
53/1835/0/1/179 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1917-1917 0
53/1835/0/1/180 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1918-1918 0
53/1835/0/1/181 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1919-1919 0
53/1835/0/1/182 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1920-1920 0
53/1835/0/1/183 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1921-1921 0

Amount of archival material

190

190

0

1.86

1.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -