Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-108) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53:86933-86944), 13-33 (nr O: 55282-55302), 34-75 (nr 53:86945-86986), 109-111 (nr 53: 86987-86989), 134 (nr 53 86990), 136-137 (nr 53: 86991-86992), 140 (nr 53 86993) oraz zdigitalizowano sygnatury 1, 3-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1835/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1835/0/3/5 Księga małżeństw 1875 45
53/1835/0/3/8 Księga małżeństw 1876 27
53/1835/0/3/11 Księga małżeństw 1877 30
53/1835/0/3/14 Księga małżeństw 1878 37
53/1835/0/3/17 Księga małżeństw 1879 30
53/1835/0/3/20 Księga małżeństw 1880 24
53/1835/0/3/23 Księga małżeństw 1881 18
53/1835/0/3/26 Księga małżeństw 1882 28
53/1835/0/3/29 Księga małżeństw 1883 10
53/1835/0/3/32 Księga małżeństw 1884 24
53/1835/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1835/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1835/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1835/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1835/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1835/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1835/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1835/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1835/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1835/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1835/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1835/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1835/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1835/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1835/0/3/91 Księga małżeństw 1881 0
53/1835/0/3/110 Księga małżeństw 1899 0
53/1835/0/3/112 [Księga małżeństw] 1900 0
53/1835/0/3/135 [Księga małżeństw] 1901 0
53/1835/0/3/138 [Księga małżeństw] 1902 0
53/1835/0/3/139 [Księga małżeństw] 1903 0
53/1835/0/3/150 Księga małżeństw 1904 0
53/1835/0/3/151 Księga małżeństw 1905 0
53/1835/0/3/158 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1906-1906 0

Amount of archival material

190

190

0

1.86

1.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -