Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-108) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53:86933-86944), 13-33 (nr O: 55282-55302), 34-75 (nr 53:86945-86986), 109-111 (nr 53: 86987-86989), 134 (nr 53 86990), 136-137 (nr 53: 86991-86992), 140 (nr 53 86993) oraz zdigitalizowano sygnatury 1, 3-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1835/0/4/3 Księga zgonów 1874 26
53/1835/0/4/6 Księga zgonów 1875 89
53/1835/0/4/9 Księga zgonów 1876 43
53/1835/0/4/12 Księga zgonów 1877 56
53/1835/0/4/15 Księga zgonów 1878 38
53/1835/0/4/18 Księga zgonów 1879 37
53/1835/0/4/21 Księga zgonów 1880 41
53/1835/0/4/24 Księga zgonów 1881 43
53/1835/0/4/27 Księga zgonów 1882 35
53/1835/0/4/30 Księga zgonów 1883 35
53/1835/0/4/33 Księga zgonów 1884 53
53/1835/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1835/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1835/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1835/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1835/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1835/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1835/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1835/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1835/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1835/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1835/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1835/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1835/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1835/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1835/0/4/77 Księga zgonów 1874 0
53/1835/0/4/79 Księga zgonów 1875 0
53/1835/0/4/81 Księga zgonów 1876 0
53/1835/0/4/83 Księga zgonów 1877 0
53/1835/0/4/85 Księga zgonów 1878 0
53/1835/0/4/87 Księga zgonów 1879 0
53/1835/0/4/89 Księga zgonów 1880 0
53/1835/0/4/92 Księga zgonów 1881 0
53/1835/0/4/94 Księga zgonów 1882 0
53/1835/0/4/96 Księga zgonów 1883 0
53/1835/0/4/98 Księga zgonów 1884 0
53/1835/0/4/100 Księga zgonów 1885 0
53/1835/0/4/102 Księga zgonów 1886 0
53/1835/0/4/104 Księga zgonów 1887 0
53/1835/0/4/106 Księga zgonów 1888 0
53/1835/0/4/108 Księga zgonów 1889 0
53/1835/0/4/111 Księga zgonów 1899 0
53/1835/0/4/114 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1835/0/4/116 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1835/0/4/118 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1835/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1835/0/4/121 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1835/0/4/122 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1835/0/4/123 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1835/0/4/125 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1835/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1835/0/4/129 Księga Akt Zgonów 1899 0
53/1835/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1835/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1835/0/4/136 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1835/0/4/140 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1835/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1835/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1835/0/4/146 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1835/0/4/148 Księga Akt Zgonów 1905 0
53/1835/0/4/152 Księga zgonów 1904-1905 0
53/1835/0/4/154 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1835/0/4/156 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1835/0/4/159 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1906-1907 0
53/1835/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1835/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1835/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1835/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1835/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1835/0/4/172 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1911 0
53/1835/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1835/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1835/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1835/0/4/185 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1835/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1835/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1835/0/4/188 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1835/0/4/189 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1835/0/4/190 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0

Amount of archival material

190

190

0

1.86

1.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -