Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1918
- brak danych - 1874 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 80-99) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 87 j.a. o sygn.: 1-11 (nr 53: 86994-86004), 12-33 (nr O: 55303-55324), 34-69 (nr 53: 87005-87040), 71-79 (nr 53: 87041-87049), 113 (nr 53 87050), 118-122 (nr 53:87051-87055), 127-129 (nr 53: 87056-87058) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-8, 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1836/0/1/1 Księga urodzeń 1874 46
53/1836/0/1/4 Księga urodzeń 1875 155
53/1836/0/1/7 Księga urodzeń 1876 165
53/1836/0/1/10 Księga urodzeń 1877 148
53/1836/0/1/13 Księga urodzeń 1878 166
53/1836/0/1/16 Księga urodzeń 1879 188
53/1836/0/1/19 Księga urodzeń 1880 173
53/1836/0/1/22 Księga urodzeń 1881 178
53/1836/0/1/25 Księga urodzeń 1882 164
53/1836/0/1/28 Księga urodzeń 1883 168
53/1836/0/1/31 Księga urodzeń 1884 135
53/1836/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1836/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1836/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1836/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1836/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1836/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1836/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1836/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1836/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1836/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1836/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1836/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1836/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1836/0/1/71 Księga urodzeń 1897 0
53/1836/0/1/74 Księga urodzeń 1898 0
53/1836/0/1/77 Księga urodzeń 1899 0
53/1836/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1836/0/1/81 Księga urodzeń 1875 0
53/1836/0/1/82 Księga urodzeń 1876 0
53/1836/0/1/83 Księga urodzeń 1877 0
53/1836/0/1/84 Księga urodzeń 1878 0
53/1836/0/1/85 Księga urodzeń 1879 0
53/1836/0/1/86 Księga urodzeń 1880 0
53/1836/0/1/87 Księga urodzeń 1881 0
53/1836/0/1/88 Księga urodzeń 1882 0
53/1836/0/1/90 Księga urodzeń 1883 0
53/1836/0/1/92 Księga urodzeń 1884 0
53/1836/0/1/93 Księga urodzeń 1885 0
53/1836/0/1/94 Księga urodzeń 1886 0
53/1836/0/1/95 Księga urodzeń 1887 0
53/1836/0/1/97 Księga urodzeń 1888 0
53/1836/0/1/98 Księga urodzeń 1889 0
53/1836/0/1/100 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1836/0/1/101 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1836/0/1/102 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1836/0/1/103 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1836/0/1/105 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1836/0/1/106 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1836/0/1/107 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1836/0/1/109 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1836/0/1/110 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1836/0/1/111 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1836/0/1/112 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1836/0/1/113 [Księga urodzeń] 1900-1901 0
53/1836/0/1/118 [Księga urodzeń] 1902-1903 0
53/1836/0/1/123 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1836/0/1/124 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1836/0/1/127 [Księga urodzeń] 1904-1905 0
53/1836/0/1/130 Geburts-Neben-Register [wtóropisy] 1904 0
53/1836/0/1/131 Geburts-Neben-Register [wtóropisy] 1905 0
53/1836/0/1/132 Geburts-Neben-Register [wtóropisy] 1906-1906 0
53/1836/0/1/133 [Księga urodzeń] 1906-1907 0
53/1836/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1836/0/1/139 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1836/0/1/141 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1836/0/1/145 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1836/0/1/147 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1836/0/1/150 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1836/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1836/0/1/156 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1836/0/1/158 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1836/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0

Amount of archival material

170

169

0

2.60

2.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -