Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1918
- brak danych - 1874 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 80-99) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 87 j.a. o sygn.: 1-11 (nr 53: 86994-86004), 12-33 (nr O: 55303-55324), 34-69 (nr 53: 87005-87040), 71-79 (nr 53: 87041-87049), 113 (nr 53 87050), 118-122 (nr 53:87051-87055), 127-129 (nr 53: 87056-87058) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-8, 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1836/0/3/2 Księga małżeństw 1874 14
53/1836/0/3/5 Księga małżeństw 1875 40
53/1836/0/3/8 Księga małżeństw 1876 42
53/1836/0/3/11 Księga małżeństw 1877 44
53/1836/0/3/14 Księga małżeństw 1878 57
53/1836/0/3/17 Księga małżeństw 1879 66
53/1836/0/3/20 Księga małżeństw 1880 47
53/1836/0/3/23 Księga małżeństw 1881 53
53/1836/0/3/26 Księga małżeństw 1882 45
53/1836/0/3/29 Księga małżeństw 1883 52
53/1836/0/3/32 Księga małżeństw 1884 46
53/1836/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1836/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1836/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1836/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1836/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1836/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1836/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1836/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1836/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1836/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1836/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1836/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1836/0/3/72 Księga małżeństw 1897 0
53/1836/0/3/75 Księga małżeństw 1898 0
53/1836/0/3/78 Księga małżeństw 1899 0
53/1836/0/3/96 Księga małżeństw 1887 0
53/1836/0/3/104 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1836/0/3/108 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1836/0/3/114 [Księga małżeństw] 1900 0
53/1836/0/3/116 [Księga małżeństw] 1901 0
53/1836/0/3/119 [Księga małżeństw] 1902 0
53/1836/0/3/121 [Księga małżeństw] 1903 0
53/1836/0/3/125 Księga małżeństw 1904 0
53/1836/0/3/128 Księga małżeństw 1905 0
53/1836/0/3/134 [Księga małżeństw] 1906-1906 0
53/1836/0/3/136 [Księga małżeństw] 1907-1907 0
53/1836/0/3/142 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 0
53/1836/0/3/143 [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1836/0/3/149 [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1836/0/3/151 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1836/0/3/154 [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1836/0/3/159 [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1836/0/3/164 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1918 0
53/1836/0/3/168 [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1836/0/3/169 [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0

Amount of archival material

170

169

0

2.60

2.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -