Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1918
- brak danych - 1874 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 80-99) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 87 j.a. o sygn.: 1-11 (nr 53: 86994-86004), 12-33 (nr O: 55303-55324), 34-69 (nr 53: 87005-87040), 71-79 (nr 53: 87041-87049), 113 (nr 53 87050), 118-122 (nr 53:87051-87055), 127-129 (nr 53: 87056-87058) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-8, 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1836/0/4/3 Księga zgonów 1874 16
53/1836/0/4/6 Księga zgonów 1875 91
53/1836/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1836/0/4/12 Księga zgonów 1877 109
53/1836/0/4/15 Księga zgonów 1878 114
53/1836/0/4/18 Księga zgonów 1879 112
53/1836/0/4/21 Księga zgonów 1880 92
53/1836/0/4/24 Księga zgonów 1881 120
53/1836/0/4/27 Księga zgonów 1882 100
53/1836/0/4/30 Księga zgonów 1883 111
53/1836/0/4/33 Księga zgonów 1884 77
53/1836/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1836/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1836/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1836/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1836/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1836/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1836/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1836/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1836/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1836/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1836/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1836/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1836/0/4/73 Księga zgonów 1897 0
53/1836/0/4/76 Księga zgonów 1898 0
53/1836/0/4/79 Księga zgonów 1899 0
53/1836/0/4/89 Księga zgonów 1882 0
53/1836/0/4/91 Księga zgonów 1883 0
53/1836/0/4/99 Księga zgonów 1898 0
53/1836/0/4/115 [Księga zgonów] 1900 0
53/1836/0/4/117 [Księga zgonów] 1901 0
53/1836/0/4/120 [Księga zgonów] 1902 0
53/1836/0/4/122 [Księga zgonów] 1903 0
53/1836/0/4/126 Księga zgonów 1904 0
53/1836/0/4/129 Księga zgonów 1905 0
53/1836/0/4/135 [Księga zgonów] 1906 0
53/1836/0/4/137 [Księga zgonów] 1907 0
53/1836/0/4/140 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1836/0/4/144 [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 0
53/1836/0/4/146 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1836/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1836/0/4/152 [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1836/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1836/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1836/0/4/160 [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0
53/1836/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1836/0/4/163 [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1836/0/4/165 [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1836/0/4/166 [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1836/0/4/167 [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0

Amount of archival material

170

169

0

2.60

2.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -