Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Chrzypsko Wielkie (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1909
- brak danych - 1874 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1909 W zespole zdigitalizowano sygnatury 1-9
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1837/0/1/1 Księga urodzeń 1874 18
53/1837/0/1/4 Księga urodzeń 1875 85
53/1837/0/1/7 Księga urodzeń 1876 81
53/1837/0/1/10 Księga urodzeń 1877 46
53/1837/0/1/13 Księga urodzeń 1878 41
53/1837/0/1/16 Księga urodzeń 1879 41
53/1837/0/1/19 Księga urodzeń 1880 46
53/1837/0/1/22 Księga urodzeń 1881 44
53/1837/0/1/25 Księga urodzeń 1882 48
53/1837/0/1/28 Księga urodzeń 1883 43
53/1837/0/1/31 Księga urodzeń 1884 42
53/1837/0/1/34 Księga urodzeń 1885 44
53/1837/0/1/37 Księga urodzeń 1886 48
53/1837/0/1/40 Księga urodzeń 1887 48
53/1837/0/1/43 Księga urodzeń 1888 39
53/1837/0/1/46 Księga urodzeń 1889 52
53/1837/0/1/49 Księga urodzeń 1890 39
53/1837/0/1/52 Księga urodzeń 1891 44
53/1837/0/1/55 Księga urodzeń 1892 46
53/1837/0/1/58 Księga urodzeń 1893 43
53/1837/0/1/61 Księga urodzeń 1894 45
53/1837/0/1/64 Księga urodzeń 1895 48
53/1837/0/1/67 Księga urodzeń 1896 44
53/1837/0/1/70 Geburts-Haupt-Register 1897 40
53/1837/0/1/73 Geburts-Haupt-Register 1898 40
53/1837/0/1/76 Geburts-Haupt-Register 1899 42
53/1837/0/1/79 Geburts-Neben-Register 1875 0
53/1837/0/1/82 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 96
53/1837/0/1/85 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 84
53/1837/0/1/88 Geburts-Neben-Register 1876 0
53/1837/0/1/89 Geburts-Neben-Register 1877 0
53/1837/0/1/90 Geburts-Neben-Register 1878 0
53/1837/0/1/91 Geburts-Neben-Register 1879 0
53/1837/0/1/92 Geburts-Neben-Register 1880 0
53/1837/0/1/93 Geburts-Neben-Register 1881 0
53/1837/0/1/94 Geburts-Neben-Register 1882 0
53/1837/0/1/95 Geburts-Neben-Register 1883 0
53/1837/0/1/96 Geburts-Neben-Register 1884 0
53/1837/0/1/97 Geburts-Neben-Register 1885 0
53/1837/0/1/98 Geburts-Neben-Register 1886 0
53/1837/0/1/99 Geburts-Neben-Register 1887 0
53/1837/0/1/100 Geburts-Neben-Register 1888 0
53/1837/0/1/101 Geburts-Neben-Register 1889 0
53/1837/0/1/102 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1837/0/1/103 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1837/0/1/104 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1837/0/1/105 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1837/0/1/106 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1837/0/1/107 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1837/0/1/108 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1837/0/1/109 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1837/0/1/110 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1837/0/1/111 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1837/0/1/112 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1837/0/1/113 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1837/0/1/114 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1837/0/1/115 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 96
53/1837/0/1/118 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 97
53/1837/0/1/121 Geburts-Haupt-Register 1908-1909 99
53/1837/0/1/126 Geburts-Neben-Register 1905-1905 0
53/1837/0/1/129 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1837/0/1/132 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1837/0/1/135 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1837/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0

Amount of archival material

140

140

0

1.62

1.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -