Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Chrzypsko Wielkie (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1909
- brak danych - 1874 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1909 W zespole zdigitalizowano sygnatury 1-9
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1837/0/3/2 Księga małżeństw 1874 8
53/1837/0/3/5 Księga małżeństw 1875 30
53/1837/0/3/8 Księga małżeństw 1876 38
53/1837/0/3/11 Księga małżeństw 1877 16
53/1837/0/3/14 Księga małżeństw 1878 20
53/1837/0/3/17 Księga małżeństw 1879 21
53/1837/0/3/20 Księga małżeństw 1880 13
53/1837/0/3/23 Księga małżeństw 1881 23
53/1837/0/3/26 Księga małżeństw 1882 19
53/1837/0/3/29 Księga małżeństw 1883 19
53/1837/0/3/32 Księga małżeństw 1884 19
53/1837/0/3/35 Księga małżeństw 1885 14
53/1837/0/3/38 Księga małżeństw 1886 16
53/1837/0/3/41 Księga małżeństw 1887 16
53/1837/0/3/44 Księga małżeństw 1888 16
53/1837/0/3/47 Księga małżeństw 1889 18
53/1837/0/3/50 Księga małżeństw 1890 19
53/1837/0/3/53 Księga małżeństw 1891 15
53/1837/0/3/56 Księga małżeństw 1892 18
53/1837/0/3/59 Księga małżeństw 1893 14
53/1837/0/3/62 Księga małżeństw 1894 22
53/1837/0/3/65 Księga małżeństw 1895 20
53/1837/0/3/68 Księga małżeństw 1896 17
53/1837/0/3/71 Heiraths-Haupt-Register 1897 14
53/1837/0/3/74 Heiraths-Haupt-Register 1898 16
53/1837/0/3/77 Heiraths-Haupt-Register 1899 20
53/1837/0/3/80 Heiraths-Neben-Register 1875 0
53/1837/0/3/83 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 46
53/1837/0/3/86 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 35
53/1837/0/3/116 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 39
53/1837/0/3/119 Heirats-Haupt-Register 1906-1907 38
53/1837/0/3/122 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 30
53/1837/0/3/124 Heiraths-Neben-Register 1904-1904 0
53/1837/0/3/127 Heiraths-Neben-Register 1905-1905 0
53/1837/0/3/130 Heiraths-Neben-Register 1906-1906 0
53/1837/0/3/133 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1837/0/3/136 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1837/0/3/139 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0

Amount of archival material

140

140

0

1.62

1.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -