Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Chrzypsko Wielkie (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1909
- brak danych - 1874 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1909 W zespole zdigitalizowano sygnatury 1-9
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1837/0/4/3 Księga zgonów 1874 11
53/1837/0/4/6 Księga zgonów 1875 34
53/1837/0/4/9 Księga zgonów 1876 47
53/1837/0/4/12 Księga zgonów 1877 30
53/1837/0/4/15 Księga zgonów 1878 30
53/1837/0/4/18 Księga zgonów 1879 26
53/1837/0/4/21 Księga zgonów 1880 26
53/1837/0/4/24 Księga zgonów 1881 21
53/1837/0/4/27 Księga zgonów 1882 26
53/1837/0/4/30 Księga zgonów 1883 23
53/1837/0/4/33 Księga zgonów 1884 19
53/1837/0/4/36 Księga zgonów 1885 40
53/1837/0/4/39 Księga zgonów 1886 23
53/1837/0/4/42 Księga zgonów 1887 18
53/1837/0/4/45 Księga zgonów 1888 37
53/1837/0/4/48 Księga zgonów 1889 29
53/1837/0/4/51 Księga zgonów 1890 38
53/1837/0/4/54 Księga zgonów 1891 26
53/1837/0/4/57 Księga zgonów 1892 21
53/1837/0/4/60 Księga zgonów 1893 25
53/1837/0/4/63 Księga zgonów 1894 20
53/1837/0/4/66 Księga zgonów 1895 25
53/1837/0/4/69 Księga zgonów 1896 17
53/1837/0/4/72 Sterbe-Haupt-Register 1897 21
53/1837/0/4/75 Sterbe-Haupt-Register 1898 25
53/1837/0/4/78 Sterbe-Haupt-Register 1899 23
53/1837/0/4/81 Sterbe-Neben-Register 1875 0
53/1837/0/4/84 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 50
53/1837/0/4/87 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 39
53/1837/0/4/117 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 46
53/1837/0/4/120 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 37
53/1837/0/4/123 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 39
53/1837/0/4/125 Sterbe-Neben-Register 1904-1904 0
53/1837/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1905-1905 0
53/1837/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1837/0/4/134 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1837/0/4/137 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1837/0/4/140 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0

Amount of archival material

140

140

0

1.62

1.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -