Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Cichagóra (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1878-1921
- brak danych - 1878 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1878-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 55-63 W zespole zmikrofilmowano 56 j.a. o sygn.: 1-21 (nr O: 55325-55345), 22-54 (nr 53: 87125-87157), 64-65 (nr 53: 87158-87159) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-21

Amount of archival material

109

109

0

0.93

0.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -