Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Cichagóra (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1878-1921
- brak danych - 1878 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1878-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 55-63 W zespole zmikrofilmowano 56 j.a. o sygn.: 1-21 (nr O: 55325-55345), 22-54 (nr 53: 87125-87157), 64-65 (nr 53: 87158-87159) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-21
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1838/0/4/3 Księga zgonów 1878 21
53/1838/0/4/6 Księga zgonów 1879 27
53/1838/0/4/9 Księga zgonów 1880 22
53/1838/0/4/12 Księga zgonów 1881 25
53/1838/0/4/15 Księga zgonów 1882 15
53/1838/0/4/18 Księga zgonów 1883 17
53/1838/0/4/21 Księga zgonów 1884 18
53/1838/0/4/24 Księga zgonów 1885 0
53/1838/0/4/27 Księga zgonów 1886 0
53/1838/0/4/30 Księga zgonów 1887 0
53/1838/0/4/33 Księga zgonów 1888 0
53/1838/0/4/36 Księga zgonów 1889 0
53/1838/0/4/55 Księga zgonów 1878 0
53/1838/0/4/56 Księga zgonów 1879 0
53/1838/0/4/57 Księga zgonów 1880 0
53/1838/0/4/58 Księga zgonów 1881 0
53/1838/0/4/59 Księga zgonów 1882 0
53/1838/0/4/60 Księga zgonów 1883 0
53/1838/0/4/61 Księga zgonów 1884 0
53/1838/0/4/62 Księga zgonów 1885 0
53/1838/0/4/63 Księga zgonów 1886 0
53/1838/0/4/68 Księga Akt Zgonów 1890 0
53/1838/0/4/69 Księga Akt Zgonów 1891 0
53/1838/0/4/70 Księga Akt Zgonów 1892 0
53/1838/0/4/71 Księga Akt Zgonów 1893 0
53/1838/0/4/72 Księga Akt Zgonów 1894 0
53/1838/0/4/73 Księga Akt Zgonów 1895 0
53/1838/0/4/74 Księga Akt Zgonów 1896 0
53/1838/0/4/75 Księga Akt Zgonów 1897 0
53/1838/0/4/76 Księga Akt Zgonów 1898 0
53/1838/0/4/77 Księga Akt Zgonów 1899 0
53/1838/0/4/78 Księga Akt Zgonów 1900 0
53/1838/0/4/79 Księga Akt Zgonów 1901 0
53/1838/0/4/86 Księga Akt Zgonów 1902 0
53/1838/0/4/87 Księga Akt Zgonów 1903 0
53/1838/0/4/88 Księga Akt Zgonów 1904 0
53/1838/0/4/89 Księga Akt Zgonów 1905 0
53/1838/0/4/94 Księga Akt Zgonów [wtóropis] 1906 0
53/1838/0/4/95 Księga Akt Zgonów [wtóropis] 1907 0
53/1838/0/4/98 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1838/0/4/99 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1838/0/4/100 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1838/0/4/101 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1838/0/4/102 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1838/0/4/103 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1838/0/4/104 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1838/0/4/105 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1838/0/4/106 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1838/0/4/107 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1838/0/4/108 Księga Akt Zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
1 2

Amount of archival material

109

109

0

0.93

0.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -