Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-141) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 111 j.a. o sygn.: 1-9 (nr 53: 87160), 10-33 (nr O: 55367-55390), 34-78 (nr 53: 87169-87213), 160-183 (nr 53: 87214-87237), 190-192 (nr 53: 87238-87240), 196-198 (nr 53: 87241-87243), 205-207 (nr 53: 87244-87246) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1844/0/1/1 Księga urodzeń 1874 110
53/1844/0/1/4 Księga urodzeń 1875 437
53/1844/0/1/7 Księga urodzeń 1876 464
53/1844/0/1/10 Księga urodzeń 1877 229
53/1844/0/1/13 Księga urodzeń 1878 234
53/1844/0/1/16 Księga urodzeń 1879 222
53/1844/0/1/19 Księga urodzeń 1880 201
53/1844/0/1/22 Księga urodzeń 1881 186
53/1844/0/1/25 Księga urodzeń 1882 200
53/1844/0/1/28 Księga urodzeń 1883 192
53/1844/0/1/31 Księga urodzeń 1884 190
53/1844/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1844/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1844/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1844/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1844/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1844/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1844/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1844/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1844/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1844/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1844/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1844/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1844/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1844/0/1/73 Księga urodzeń 1898 0
53/1844/0/1/76 Księga urodzeń 1899 0
53/1844/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1844/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1844/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1844/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1844/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1844/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1844/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1844/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1844/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1844/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1844/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1844/0/1/110 Księga urodzeń 1884 0
53/1844/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1844/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1844/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1844/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1844/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1844/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/1844/0/1/128 Księga urodzeń 1890 0
53/1844/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1844/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1844/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1844/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1844/0/1/142 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1844/0/1/145 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1844/0/1/148 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1844/0/1/151 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1844/0/1/154 Urodzenia 1899 0
53/1844/0/1/157 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1844/0/1/175 Rejestr główny urodzenia 1900 0
53/1844/0/1/178 Główny Rejestr urodzenia 1901 0
53/1844/0/1/181 Rejestr Urodzenia 1902 0
53/1844/0/1/184 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1844/0/1/187 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1844/0/1/190 Główny rejestr urodzeń 1903 0
53/1844/0/1/193 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1844/0/1/196 Księga urodzeń 1904 0
53/1844/0/1/199 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1844/0/1/202 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1844/0/1/205 Księga urodzeń 1905 0
53/1844/0/1/208 Księga urodzeń 1906-1906 0
53/1844/0/1/214 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1844/0/1/217 Główny rejestr urodzenia 1907-1907 0
53/1844/0/1/220 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/1844/0/1/223 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1844/0/1/226 Główny Rejestr Urodzeń 1908-1908 0
53/1844/0/1/229 Główny rejestr urodzin [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 0
53/1844/0/1/232 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/1844/0/1/234 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/1844/0/1/237 Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1844/0/1/240 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1844/0/1/243 Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1844/0/1/246 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/1844/0/1/249 Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1844/0/1/252 Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1844/0/1/255 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1844/0/1/258 Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1844/0/1/261 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1844/0/1/264 Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1844/0/1/277 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1844/0/1/280 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0
53/1844/0/1/283 Geburts-Nebenregister 1917-1917 0
53/1844/0/1/286 Geburts-Nebenregister 1918-1918 0
53/1844/0/1/289 Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

323

282

0

7.26

6.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -