Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-141) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 111 j.a. o sygn.: 1-9 (nr 53: 87160), 10-33 (nr O: 55367-55390), 34-78 (nr 53: 87169-87213), 160-183 (nr 53: 87214-87237), 190-192 (nr 53: 87238-87240), 196-198 (nr 53: 87241-87243), 205-207 (nr 53: 87244-87246) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1844/0/3/2 Księga małżeństw 1874 72
53/1844/0/3/5 Księga małżeństw 1875 164
53/1844/0/3/8 Księga małżeństw 1876 136
53/1844/0/3/11 Księga małżeństw 1877 79
53/1844/0/3/14 Księga małżeństw 1878 90
53/1844/0/3/17 Księga małżeństw 1879 68
53/1844/0/3/20 Księga małżeństw 1880 63
53/1844/0/3/23 Księga małżeństw 1881 76
53/1844/0/3/26 Księga małżeństw 1882 90
53/1844/0/3/29 Księga małżeństw 1883 69
53/1844/0/3/32 Księga małżeństw 1884 158
53/1844/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1844/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1844/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1844/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1844/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1844/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1844/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1844/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1844/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1844/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1844/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1844/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1844/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1844/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1844/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1844/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1844/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1844/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1844/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1844/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1844/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1844/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1844/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1844/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1844/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1844/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1844/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1844/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1844/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1844/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1844/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1844/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1844/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1844/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1844/0/3/143 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1844/0/3/146 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1844/0/3/149 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1844/0/3/152 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1844/0/3/155 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1844/0/3/158 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1844/0/3/176 [Księga małżeństw] 1900 0
53/1844/0/3/179 [Księga małżeństw] 1901 0
53/1844/0/3/182 [Księga małżeństw] 1902 0
53/1844/0/3/185 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1844/0/3/188 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1844/0/3/191 Główny rejestr małżeństw 1903 0
53/1844/0/3/194 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1844/0/3/197 Księga małżeństw 1904 0
53/1844/0/3/200 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1844/0/3/203 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1844/0/3/206 Księga małżeństw 1905 0
53/1844/0/3/210 Księga małżeństw 1906-1906 0
53/1844/0/3/215 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1844/0/3/218 Rejestr małżeństw 1907-1907 0
53/1844/0/3/221 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/1844/0/3/224 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1844/0/3/227 Rejestr Małżeństw 1908-1908 0
53/1844/0/3/230 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1844/0/3/235 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/1844/0/3/238 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1844/0/3/241 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1844/0/3/244 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1844/0/3/247 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1844/0/3/250 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1844/0/3/253 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1844/0/3/256 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1844/0/3/259 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1844/0/3/262 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1844/0/3/265 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1844/0/3/267 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1844/0/3/268 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1844/0/3/269 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/1844/0/3/270 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1844/0/3/271 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1844/0/3/278 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1844/0/3/281 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1844/0/3/284 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1844/0/3/287 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0
53/1844/0/3/290 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1844/0/3/291 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1844/0/3/292 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0
53/1844/0/3/293 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0
53/1844/0/3/294 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1926-1926 0
53/1844/0/3/295 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1927-1927 0
53/1844/0/3/296 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1928-1928 0
53/1844/0/3/297 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1929-1929 0
53/1844/0/3/298 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1930-1930 0
53/1844/0/3/299 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1931-1931 0
53/1844/0/3/300 Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1932-1932 0
1 2

Amount of archival material

323

282

0

7.26

6.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -