Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-141) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 111 j.a. o sygn.: 1-9 (nr 53: 87160), 10-33 (nr O: 55367-55390), 34-78 (nr 53: 87169-87213), 160-183 (nr 53: 87214-87237), 190-192 (nr 53: 87238-87240), 196-198 (nr 53: 87241-87243), 205-207 (nr 53: 87244-87246) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1844/0/4/3 Księga zgonów 1874 79
53/1844/0/4/6 Księga zgonów 1875 273
53/1844/0/4/9 Księga zgonów 1876 239
53/1844/0/4/12 Księga zgonów 1877 177
53/1844/0/4/15 Księga zgonów 1878 145
53/1844/0/4/18 Księga zgonów 1879 137
53/1844/0/4/21 Księga zgonów 1880 151
53/1844/0/4/24 Księga zgonów 1881 124
53/1844/0/4/27 Księga zgonów 1882 126
53/1844/0/4/30 Księga zgonów 1883 135
53/1844/0/4/33 Księga zgonów 1884 289
53/1844/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1844/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1844/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1844/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1844/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1844/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1844/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1844/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1844/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1844/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1844/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1844/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1844/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1844/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1844/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1844/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1844/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1844/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1844/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1844/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1844/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1844/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1844/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1844/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1844/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1844/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1844/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1844/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1844/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1844/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1844/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1844/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1844/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1844/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1844/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1844/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1844/0/4/144 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1844/0/4/147 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1844/0/4/150 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1844/0/4/153 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1844/0/4/156 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1844/0/4/159 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1844/0/4/177 Główny Rejestr zejścia 1900 0
53/1844/0/4/180 Główny Rejestr zejścia 1901 0
53/1844/0/4/183 Główny Rejestr zejścia 1902 0
53/1844/0/4/186 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1844/0/4/189 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1844/0/4/192 Główny rejestr zejść 1903 0
53/1844/0/4/195 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1844/0/4/198 Księga zgonów 1904 0
53/1844/0/4/201 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1844/0/4/204 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1844/0/4/207 Księga zgonów 1905 0
53/1844/0/4/212 Księga zgonów 1906-1906 0
53/1844/0/4/216 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1844/0/4/219 Główny rejestr zejścia 1907-1907 0
53/1844/0/4/222 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 0
53/1844/0/4/225 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1844/0/4/228 Główny rejestr zejścia 1908-1908 0
53/1844/0/4/231 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1844/0/4/233 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/1844/0/4/236 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1844/0/4/239 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 0
53/1844/0/4/242 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1844/0/4/245 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1844/0/4/248 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1844/0/4/251 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1844/0/4/254 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1844/0/4/257 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1844/0/4/260 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1844/0/4/263 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1844/0/4/266 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1844/0/4/272 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1844/0/4/273 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1844/0/4/274 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1844/0/4/275 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1844/0/4/276 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1844/0/4/279 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1844/0/4/282 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1844/0/4/285 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1844/0/4/288 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0
53/1844/0/4/307 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1844/0/4/308 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1844/0/4/309 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1844/0/4/310 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0
53/1844/0/4/311 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1926-1926 0
53/1844/0/4/312 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1927-1927 0
53/1844/0/4/313 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1928-1928 0
53/1844/0/4/314 Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1929-1929 0
1 2

Amount of archival material

323

282

0

7.26

6.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -