Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Dalewo (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1953
- brak danych - 1874 - 1921
1953 - 1953
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1921 i akta zbiorowe za 1953 Wtóropisy (sygn.: 77-124) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 40688-40699), 13-33 (nr O: 55391-55411), 34-76 (nr O: 53 87247-53 87289), 125-127 (nr 53 87290-53 87292), 173 (nr 53 87293), 175 (nr 53 87294) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1845/0/3/2 Księga małżeństw 1874 22
53/1845/0/3/5 Księga małżeństw 1875 52
53/1845/0/3/8 Księga małżeństw 1876 73
53/1845/0/3/11 Księga małżeństw 1877 30
53/1845/0/3/14 Księga małżeństw 1878 42
53/1845/0/3/17 Księga małżeństw 1879 40
53/1845/0/3/20 Księga małżeństw 1880 40
53/1845/0/3/23 Księga małżeństw 1881 44
53/1845/0/3/26 Księga małżeństw 1882 44
53/1845/0/3/29 Księga małżeństw 1883 41
53/1845/0/3/32 Księga małżeństw 1884 40
53/1845/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1845/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1845/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1845/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1845/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1845/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1845/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1845/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1845/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1845/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1845/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1845/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1845/0/3/72 Księga małżeństw 1897 0
53/1845/0/3/75 Księga małżeństw 1898 0
53/1845/0/3/78 Księga małżeństw 1874 0
53/1845/0/3/81 Księga małżeństw 1875 0
53/1845/0/3/84 Księga małżeństw 1876 0
53/1845/0/3/87 Księga małżeństw 1877 0
53/1845/0/3/90 Księga małżeństw 1878 0
53/1845/0/3/93 Księga małżeństw 1879 0
53/1845/0/3/96 Księga małżeństw 1880 0
53/1845/0/3/99 Księga małżeństw 1881 0
53/1845/0/3/102 Księga małżeństw 1882 0
53/1845/0/3/105 Księga małżeństw 1883 0
53/1845/0/3/108 Księga małżeństw 1884 0
53/1845/0/3/111 Księga małżeństw 1885 0
53/1845/0/3/114 Księga małżeństw 1886 0
53/1845/0/3/117 Księga małżeństw 1887 0
53/1845/0/3/120 Księga małżeństw 1888 0
53/1845/0/3/123 Księga małżeństw 1889 0
53/1845/0/3/126 Księga małżeństw 1899 0
53/1845/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1845/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1845/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1845/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1845/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1845/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1845/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1845/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1845/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1845/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1845/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1845/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1845/0/3/165 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1845/0/3/168 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1845/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1845/0/3/174 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1845/0/3/177 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1845/0/3/180 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1845/0/3/183 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1845/0/3/186 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1845/0/3/189 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1845/0/3/192 Heirats-Haupt-Register 1906-1907 0
53/1845/0/3/198 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1845/0/3/201 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1845/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1845/0/3/207 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1845/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1845/0/3/213 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1845/0/3/216 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1845/0/3/219 Rejestr główny małżeństw 1910-1914 0
53/1845/0/3/223 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1845/0/3/225 Rejestr główny małżeństw 1915-1919 0
53/1845/0/3/227 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1845/0/3/234 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1845/0/3/235 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1845/0/3/236 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1845/0/3/237 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1845/0/3/238 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1845/0/3/239 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1845/0/3/240 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1845/0/3/248 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1845/0/3/249 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1845/0/3/250 Rejestr główny małżeństw 1923-1923 0
53/1845/0/3/251 Rejestr główny małżeństw 1924-1924 0
53/1845/0/3/252 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
53/1845/0/3/253 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1845/0/3/254 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1845/0/3/255 Rejestr główny małżeństw 1928-1928 0
53/1845/0/3/256 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1845/0/3/257 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1845/0/3/258 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1845/0/3/259 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1845/0/3/260 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0
53/1845/0/3/261 Rejestr główny małżeństw 1934-1934 0
53/1845/0/3/262 Rejestr główny małżeństw 1935-1935 0

Amount of archival material

278

246

0

3.20

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -