Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Dalewo (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1953
- brak danych - 1874 - 1921
1953 - 1953
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1921 i akta zbiorowe za 1953 Wtóropisy (sygn.: 77-124) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 40688-40699), 13-33 (nr O: 55391-55411), 34-76 (nr O: 53 87247-53 87289), 125-127 (nr 53 87290-53 87292), 173 (nr 53 87293), 175 (nr 53 87294) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1845/0/4/3 Księga zgonów 1874 27
53/1845/0/4/6 Księga zgonów 1875 101
53/1845/0/4/9 Księga zgonów 1876 95
53/1845/0/4/12 Księga zgonów 1877 55
53/1845/0/4/15 Księga zgonów 1878 60
53/1845/0/4/18 Księga zgonów 1879 51
53/1845/0/4/21 Księga zgonów 1880 69
53/1845/0/4/24 Księga zgonów 1881 76
53/1845/0/4/27 Księga zgonów 1882 107
53/1845/0/4/30 Księga zgonów 1883 52
53/1845/0/4/33 Księga zgonów 1884 70
53/1845/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1845/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1845/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1845/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1845/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1845/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1845/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1845/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1845/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1845/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1845/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1845/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1845/0/4/73 Księga zgonów 1897 0
53/1845/0/4/76 Księga zgonów 1898 0
53/1845/0/4/79 Księga zgonów 1874 0
53/1845/0/4/82 Księga zgonów 1875 0
53/1845/0/4/85 Księga zgonów 1876 0
53/1845/0/4/88 Księga zgonów 1877 0
53/1845/0/4/91 Księga zgonów 1878 0
53/1845/0/4/94 Księga zgonów 1879 0
53/1845/0/4/97 Księga zgonów 1880 0
53/1845/0/4/100 Księga zgonów 1881 0
53/1845/0/4/103 Księga zgonów 1882 0
53/1845/0/4/106 Księga zgonów 1883 0
53/1845/0/4/109 Księga zgonów 1884 0
53/1845/0/4/112 Księga zgonów 1885 0
53/1845/0/4/115 Księga zgonów 1886 0
53/1845/0/4/118 Księga zgonów 1887 0
53/1845/0/4/121 Księga zgonów 1888 0
53/1845/0/4/124 Księga zgonów 1889 0
53/1845/0/4/127 Księga zgonów 1899 0
53/1845/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1845/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1845/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1845/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1845/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1845/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1845/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1845/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1845/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1845/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1845/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1845/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1845/0/4/166 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1845/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1845/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1845/0/4/175 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1845/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1845/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1845/0/4/184 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1845/0/4/187 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1845/0/4/190 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1845/0/4/193 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 0
53/1845/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1845/0/4/202 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1845/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1845/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1845/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1845/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1845/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1845/0/4/220 Sterbe-Haupt-Register 1910-1914 0
53/1845/0/4/224 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1845/0/4/226 Sterbe-Haupt-Register 1915-1919 0
53/1845/0/4/228 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1845/0/4/241 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1845/0/4/242 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1845/0/4/243 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1845/0/4/244 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
53/1845/0/4/245 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1845/0/4/246 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1845/0/4/264 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1845/0/4/265 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1845/0/4/266 Rejestr główny zgonów 1923-1923 0
53/1845/0/4/267 Rejestr główny zgonów 1924-1924 0
53/1845/0/4/268 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1845/0/4/269 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1845/0/4/270 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1845/0/4/271 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1845/0/4/272 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1845/0/4/273 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1845/0/4/274 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1845/0/4/275 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1845/0/4/276 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0
53/1845/0/4/277 Rejestr główny zgonów 1934-1934 0
53/1845/0/4/278 Rejestr główny zgonów 1935-1935 0

Amount of archival material

278

246

0

3.20

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -