^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Oberschulen in Turek, Ostrowo, Wreschen (Września)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 2333
- brak danych -
1942-1944

1942 - 1944
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 306/ 12 - 3
luzy druk maszynopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-61175
Numer Mikrofilmu 0 - 61175
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -