^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Domäne Roonau, Kreis Ostrowo Domäne Wielenin, Kreis Turek

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 3125
- brak danych -
1941-1942

1941 - 1942
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy druk maszynopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-61967
Numer Mikrofilmu 0 - 61967. Plany budowlane i zdjęcia fotograficzne
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -