Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Poznania

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1254 - 1945
- brak danych - 1254 - 1254
1280 - 1280
1284 - 1284
1299 - 1299
1302 - 1302
1343 - 1344
1352 - 1352
1358 - 1358
1364 - 1364
1372 - 1372
1376 - 1376
1388 - 1391
1397 - 1945
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
polski
łaciński
japoński
włoski
inne pomoce Yes - brak danych -
bez ewidencji No 2678 j.a.
inwentarz kartkowy Yes kartografia - 310 j. inw. (patrz też baza IZA)
indeks osobowy No elektroniczny, dotyczy kartoteki meldunkowej
inwentarz książkowy Yes A) dokumenty (syg. D 1- D 236, D 238-D 745) B) aktowe: a) starop.(syg. I 1- I 2343) b) XIX-XX w. (syg. 1- ...)
spis zdawczo-odbiorczy Yes aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6)
- brak danych - - brak danych - inw. ks. - A) dokumenty (sygn. D 1- D 236, D 238-D 745) B), aktowe = a) starop.(sygn. I 1- I 2343), b) XIX-XX w. (sygn. 1- ...) inw. kart. przyjęty - kartografia:: 310 j. inw. (patrz też baza IZA) spis zd.-odb. - aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6) bez ewidencji - 2678 j.a.
W zespole zmikrofilmowano 372 j. a. o sygn.: I1 (nr O 67150), I38 (nr O 67151), I41-I42 (nr O 67152-67153), I108-I197 (nr O: 67154-67242), I199-I201 (nr O: 67243-67245), I203-I204 (nr O: 67246-67247), I223-I238 (nr O: 67248-67263), I240-I270 (nr O: 67264-67294), I273-I277 (nr O: 67297-67301), I279-I290 (nr O: 67302-67313), I324 (nr O 67314), I328 (nr O 67315), I330-I333 (nr O: 67316-67319), I335-I336 (nr O: 67320-67321), I341 (nr O 67322), I343 (nr O 67323), I356 (nr O 67324), I358 (nr O 67325), I398 (nr O 67326), I402-I403 (nr O:67327-67328), I405 (nr O 67329), I452 (nr O 67330), I456 (nr O 67331), I460 (nr O 67332), I462 (nr O 67333), I471-I475 (nr O: 67334-67338), I477 (nr O 67339), I479-I480 (nr O: 67340-67341), I484-I488 (nr O: 67342-67346), I490 (nr O 67347), I492-I605 (nr O: 67348-67461), I609-I613 (nr O: 67462-67466), I615-I630 (nr O: 67467-67482), I632-I637 (nr O: 67483-67488), I641 (nr O 67489), I643-I646 (nr O: 67490-67493), I648-I656 (nr O: 67494-67502), I658 (nr O 67503), I662 (nr O 67504), I664-I665 (nr O: 67505-67506), I668 (nr O 67507), I670-I675 (nr O: 67508-67513), I677-I686 (nr O: 67514-67523) oraz zdigitalizowano (skany) 1091 j. a. o sygn.: 14227-15317 (nr 53 91954-53 93044)
Od 17 marca do 30 kwietnia 2014 r. całkowite wyłączenie od udostępniania sygn. 1 do sygn. 9000 (akta z okresu XIX-XX wieku).

No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 637 0
1 Wydział Ogólny 1 1937-1937 0
1.1 Sprawy organizacyjne, okólniki, zarządzenia 43 1837-1939 0
1.2 Sprawy ogólno-administracyjne 15 1888-1936 0
1.3 Sprawy administracyjno-policyjne 14 1900-1939 0
1.4 Rada miejska, deputacje 71 1850-1939 0
1.5 Sprawy biurowe 7 1804-1936 0
1.6 Posiedzenia magistratu 32 1897-1938 0
1.7 Topografia miasta (poszerzenie granic miasta, włączenie gmin podmiejskich) 25 1816-1936 0
1.8 Sprawy urzędnicze - wybór, nominacje 112 1817-1970 0
1.9 Sprawy majątku miejskiego, kasy miejskie 26 1876-1937 0
1.10 Sprawy ogólne dotyczące przedsiębiorstw i zakładów miejskich 8 1870-1938 0
1.11 Gazownia 23 1818-1939 0
1.12 Poznańska Kolej Elektryczna 22 1923-1939 0
1.13 Elektrownia 11 1922-1938 0
1.14 Wodociągi 11 1934-1939 0
1.15 Targi Poznańskie 21 1922-1938 0
1.16 Komunalna Kasa Oszczędności 13 1929-1938 0
1.17 Zakład Oczyszczania Miasta 18 1844-1939 0
1.18 Przeładownia Miejska 1 1903-1930 0
1.19 Majątek miejski Naramowice 4 1935-1938 0
1.20 Organizacja wydziałów i przedsiębiorstw miejskich 103 1847-1939 0
1.21 Sprawy dotyczące wydziałów budowlanych 27 1846-1934 0
1.22 Skargi i zażalenia 3 1882-1935 0
1.23 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - pracownicy niżsi 12 1848-1934 0
1.24 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - robotnicy i straż nocna 6 1859-1935 0
1.25 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - uposażenie urzędników 19 1793-1935 0
1.26 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - sprawy robotnicze, wynagrodzeń, wydziały 27 1894-1939 0
1.27 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - ubezpieczenia, emerytury 25 1912-1937 0
1.28 Biblioteka ratuszowa 12 1852-1936 0
1.29 Archiwum miejskie 15 1797-1936 0
1.30 Zakup obrazów 8 1904-1934 0
1.31 Ratusz i pomieszczenia biurowe dla Wydziałów 20 1828-1936 0
1.32 Sprawy podatków miejskich 10 1834-1934 0
1.33 Ubezpieczenia inwentarza i majątku miejskiego 19 1864-1940 0
1.34 Sprawy prasowe 7 1866-1936 0
1.35 Sprawy pocztowe 7 1873-1939 0
1.36 Sprawy budżetowe 10 1879-1936 0
1.37 Wydatki i fundusze na różne cele 13 1886-1936 0
1.38 Kontrola wydziałów 12 1886-1936 0
1.39 Urząd Stanu Cywilnego 28 1874-1939 0
1.40 Rada Miejska - działalność Rady Miejskiej, protokolarze 449 1825-1939 0
1.41 Rada Miejska - wybory do Rady Miejskiej 59 1894-1938 0
1.42 Sprawy rozjemcze - instytucja rozjemców 13 1841-1937 0
1.43 Sprawy rozjemcze - wybory sędziów rozjemczych 26 1851-1936 0
1.44 Sądy pokoju, ławnicze 5 1870-1930 0
1.45 Naczelnicy obwodów 25 1845-1939 0
1.46 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 8 1867-1921 0
1.47 Sejm i Senat - wybory do sejmu prowincjalnego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 26 1826-1939 0
1.48 Sejm i Senat - wybory do sejmu Rzeszy Niemieckiej (Reichstag) 48 1878-1919 0
1.49 Sejm i Senat - wybory do senatu niemieckiego (Abgeordnetenhaus) 7 1873-1913 0
1.50 Sejm i Senat - Sejmik prowincjonalny 4 1904-1917 0
1.51 Związek Miast 74 1873-1939 0
1.52 Powodzie 26 1888-1895 0
1.53 Statystyka - sprawy pożyczek 2 1889-1901 0
1.54 Statystyka - spisy ludności 8 1885-1932 0
1.55 Statystyka - spisy zwierząt 29 1910-1918 0
1.56 Działalność Urzędu Statystycznego 141 1866-1935 0
1.57 Statystyka cen 36 1912-1940 0
1.58 Statystyka - statystyka płac i zatrudnienia 9 1920-1940 0
1.59 Statystyka - spisy zwierząt i gospodarstw rolnych, statystyka produkcji rolnej 15 1920-1939 0
1.60 Statystyka - ruch ludności 20 1825-1940 0
1.61 Statystyka - zdrowotność 15 1925-1940 0
1.62 Statystyka - budownictwo 22 1919-1940 0
1.63 Statystyka - materiały statystyczne różnych instytucji, przedsiębiorstw itp.. 39 1919-1940 0
1.64 Statystyka - sprawy przemysłowe i handlowe 10 1921-1940 0
1.65 Statystyka - budżety domowe rodzin 3 1932-1934 0
1.66 Statystyka - wybory 8 1922-1939 0
1.67 Miejski Urząd Statystyczny - korespondencja, sprawy ogólne 27 1920-1939 0
1.68 Rocznik Statystyczny 23 1921-1939 0
1.69 Obywatelstwo miejskie 9 1871-1939 0
1.70 Herb miasta 5 1827-1936 0
1.71 Odznaki honorowe 10 1817-1938 0
1.72 Przyjęcia, uroczystości 87 1840-1939 0
1.73 Uroczystości związane z odsłonięciem pomników 15 1891-1936 0
1.74 Przyjęcie zagranicznych wycieczek, obchody, zjazdy itp.. 85 1906-1939 0
1.75 Towarzystwa, organizacje 172 1852-1939 0
1.76 Wystawy (niemieckie) 28 1894-1939 0
1.77 Wystawy - Powszechna Wystawa Krajowa i inne 31 1894-1936 0
1.78 Sprawa prezydenta miasta Poznania 32 1901-1937 0
1.79 Zwalczanie bezrobocia 10 1896-1938 0
1.80 Zdrowie publiczne - szpitale, komisje 30 1846-1949 0
1.81 Sprawy budowlane, polityka mieszkaniowa 10 1885-1933 0
1.82 Odznaczenia, nagroda literacka 7 1823-1937 0
1.83 Akademia 3 1909-1938 0
1.84 Teatr Miejski, Teatr Wielki 34 1874-1937 0
1.85 Wrzesień 1939 (administracja w czasie wojny od 1 do 14 IX 1939 r.) 7 1874-1939 0
1.86 Urząd Kontroli 4 1939-1939 0
1.87 Zarządzenia na wypadek wojny, gospodarka wojenna 68 1821-1939 0
2 Wydział Personalny 1 1939-1939 0
2.1 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - burmistrzowie miasta 4 1857-1916 0
2.2 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - radcowie miejscy (etatowi i nieetatowi) 63 1843-1924 0
2.3 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - inni wyżsi urzędnicy 63 1833-1936 0
2.4 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - lekarze miejscy 27 1855-1922 0
3 Wydział Szkolny 0 0
3.1 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - organizacja szkolnictwa 22 1843-1935 0
3.2 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - opieka szkolna /klasy dla słabo rozwiniętych, świetlice/ 17 1877-1923 0
3.3 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - frekwencja 6 1842-1919 0
3.4 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - budynki szkolne /budowa i rozbudowa szkół, sprawy budżetowe/ 40 1869-1928 0
3.5 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - sprawy nauczycieli, podania o zatrudnienie 15 1870-1921 0
3.6 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - programy nauczania w szkołach powszechnych 16 1834-1923 0
3.7 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - stypendia 7 1880-1923 0
3.8 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Wieczorowa 3 1871-1895 0
3.9 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Budowlana i Budowy Maszyn 9 1889-1936 0
3.10 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - szkoły zawodowe i dokształcające, kursy specjalne 34 1873-1927 0
3.11 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Handlowa 10 1896-1923 0
3.12 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - nauczanie prywatne, szkoły prywatne 8 1833-1926 0
3.13 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - higiena, zdrowie 4 1899-1925 0
3.14 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - wychowanie fizyczne 16 1879-1924 0
3.15 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - biblioteki szkolne 3 1893-1921 0
3.16 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - żłobki, przedszkola 29 1867-1924 0
3.17 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - problematyka mieszana 13 1800-1926 0
3.18 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - organizacja szkolnictwa miejskiego 32 1843-1939 0
3.19 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - zarządzenia, sprawozdania 13 1895-1939 0
3.20 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - spis szkół, rozbudowa 4 1930-1940 0
3.21 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - dzienniki klasyfikacyjne różnych szkół 7 1931-1939 0
3.22 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - sprawy nauczycieli 12 1897-1939 0
3.23 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - biblioteki szkolne 5 1876-1939 0
3.24 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opłaty szkolne 2 1899-1939 0
3.25 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - stypendia 7 1911-1939 0
3.26 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły powszechne 36 1884-1940 0
3.27 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły prywatne 5 1919-1936 0
3.28 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły wydziałowe 4 1900-1925 0
3.29 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły handlowe /miejska, liceum/ 39 1899-1939 0
3.30 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły dokształcające 10 1909-1939 0
3.31 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły zawodowe 11 1891-1939 0
3.32 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły specjalne 2 1921-1934 0
3.33 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - ochronki, schroniska szkolne 18 1909-1939 0
3.34 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - wychowanie fizyczne, pływalnie itp.. 16 1875-1938 0
3.35 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - akcja dożywiania 10 1926-1939 0
3.36 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opieka lekarska 7 1912-1938 0
3.37 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - kolonie, wycieczki, rozrywki kulturalne 7 1900-1939 0
4 Akta dotyczące kościołów /1829-1938/ 0 0
4.1 Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Poznaniu 15 1829-1938 0
4.2 Kościół parafialny w Głuszynie 16 1796-1934 0
4.3 Inne kościoły 5 1838-1931 0
5 Wydział Kultury i Sztuki 0 0
5.1 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy ogólne Biblioteki 23 1869-1930 0
5.2 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - rozbudowa Biblioteki 5 1832-1922 0
5.3 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - wydzierżawienie pomieszczeń instytucjom obcym i osobom prywatnym 7 1832-1930 0
5.4 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - ubezpieczenie biblioteki i zbiorów 4 1884-1923 0
5.5 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zakup książek, katalogi 17 1865-1924 0
5.6 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zarząd Biblioteki 5 1845-1929 0
5.7 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - personel Biblioteki 13 1829-1927 0
5.8 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy finansowe 31 1845-1965 0
5.9 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - kapitały fundacyjne Biblioteki 22 1831-1928 0
5.10 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres pruski /1850-1918/ 38 1850-1927 0
5.11 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres polski /1918-1939/ 64 1920-1939 0
5.12 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 15 1920-1938 0
5.13 Nagrody literackie 4 1924-1935 0
5.14 Kronika Miasta Poznania 20 1922-1937 0
5.15 Inne wydawnictwa 19 1920-1938 0
5.16 Afisze teatralne 135 1826-1938 0
6 Wydział Opieki Społecznej 0 0
6.1 Okres pruski /1803-1939/ - budżet, sprawy finansowe 7 1826-1924 0
6.2 Okres pruski /1803-1939/ - domy pracy, zwalczanie żebractwa, bezdomni 5 1830-1926 0
6.3 Okres pruski /1803-1939/ - deputacja ubogich 4 1824-1925 0
6.4 Okres pruski /1803-1939/ - domy starców 6 1803-1925 0
6.5 Okres pruski /1803-1939/ - sierocińce, opieka nad dziećmi i młodzieżą 29 1871-1937 0
6.6 Okres pruski /1803-1939/ - organizacja rady sierocej /Waisenrat/ 14 1830-1929 0
6.7 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad chorymi 12 1896-1925 0
6.8 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w czasie wojny 6 1914-1921 0
6.9 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad niemowlętami i kalekami 7 1894-1929 0
6.10 Okres pruski /1803-1939/ - zwalczanie chorób zakaźnych i alkoholizmu 6 1900-1925 0
6.11 Okres pruski /1803-1939/ - leczenie ubogich, umieszczanie w zakładach leczniczych i psychiatrycznych 27 1838-1929 0
6.12 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w naturaliach dla ubogich 8 1891-1925 0
6.13 Okres pruski /1803-1939/ - towarzystwa dobroczynne 22 1844-1922 0
6.14 Okres pruski /1803-1939/ - zakłady wychowawcze i inne formy pomocy społecznej 43 1823-1929 0
6.15 Okres polski /1919-1939/ - organizacja opieki nad ubogimi 25 1884-1939 0
6.16 Okres polski /1919-1939/ - lecznictwo 7 1927-1939 0
6.17 Okres polski /1919-1939/ - domy starców 13 1927-1939 0
6.18 Okres polski /1919-1939/ - opieka nad więźniami 3 1883-1936 0
6.19 Okres polski /1919-1939/ - bezdomni, dom pracy 8 1914-1936 0
6.20 Okres polski /1919-1939/ - tanie kuchnie 4 1892-1939 0
6.21 Okres polski /1919-1939/ - zakłady opiekuńcze 15 1901-1939 0
6.22 Okres polski /1919-1939/ - budżet, subwencje 11 1929-1939 0
6.23 Okres polski /1919-1939/ - sprawozdania ogólne Wydziału, zarządzenia 36 1908-1939 0
6.24 Okres polski /1919-1939/ - komisje opieki społecznej 22 1912-1939 0
6.25 Okres polski /1919-1939/ - przytułki miejskie 24 1911-1939 0
6.26 Okres polski /1919-1939/ - pomoc dla bezrobotnych i inne rodzaje pomocy 31 1903-1939 0
6.27 Okres polski /1919-1939/ - czasopisma 6 1911-1939 0
7 Wydział Zdrowia Publicznego 0 0
7.1 Okres pruski /1836-1918/ - - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób, apteki 90 1836-1924 0
7.2 Okres polski /1919-1939/ - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób 31 1899-1939 0
8 Wydział Nadzoru Budowlanego /1833-1939/ 0 0
8.1 Organizacja i działalność 9 1836-1940 0
8.2 Prawo budowlane i przepisy budowlane 38 1837-1939 0
8.3 Rozbudowa miasta 9 1889-1940 0
8.4 Komisja artystyczna 25 1886-1939 0
8.5 Kontrola urządzeń elektrotechnicznych 13 1897-1911 0
8.6 Zezwolenia i opiniowanie 13 1860-1939 0
8.7 Badanie materiałów budowlanych 11 1833-1936 0
9 Wydział Budownictwa Naziemnego /1798-1939/ 0 0
9.1 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szkół 45 1884-1921 0
9.2 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szpitala 10 1892-1916 0
9.3 Okres pruski /1798-1918/ - budowa teatru 15 1874-1927 0
9.4 Okres pruski /1798-1918/ - budowa rzeźni 12 1865-1921 0
9.5 Okres pruski /1798-1918/ - budowa budynków miejskich na cele użyteczności publicznej 35 1891-1928 0
9.6 Okres pruski /1798-1918/ - odnowienie Starego Ratusza 22 1909-1917 0
9.7 Okres pruski /1798-1918/ - budowa domów mieszkalnych 20 1911-1924 0
9.8 Okres pruski /1798-1918/ - sprawy techniczne, zarządzenia, uchwały itp.. 12 1884-1921 0
9.9 Okres pruski /1798-1918/ - budowa i utrzymanie pomników, studzienek itp.. 26 1844-1924 0
9.10 Okres pruski /1798-1918/ - budowa fortyfikacji i innych obiektów 23 1798-1933 0
9.11 Okres polski /1919-1939/ - organizacja Wydziału 2 1888-1939 0
9.12 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budowlane 8 1913-1940 0
9.13 Okres polski /1919-1939/ - komisje budowlane, sprawozdania 9 1907-1938 0
9.14 Okres polski /1919-1939/ - budowa domów mieszkalnych, szkół i obiektów użyteczności publicznej 41 1921-1940 0
9.15 Okres polski /1919-1939/ - budowa pomników 10 1924-1934 0
10 Wydział Budownictwa Podziemnego /1795-1939/ 0 0
10.1 Sprawy budżetowe i sprawozdania 5 1888-1937 0
10.2 Nazwy ulic, numeracja domów 8 1876-1940 0
10.3 Łazienki miejskie 13 1894-1927 0
10.4 Palmiarnia 4 1883-1921 0
10.5 Zarządzenia dotyczące sieci drożnej 35 1843-1928 0
10.6 Budowa kolei 21 1842-1924 0
10.7 Regulacja Warty 52 1838-1933 0
10.8 Kolej elektryczne /tramwaje/ 32 1874-1924 0
10.9 Drogi i przepusty 19 1839-1930 0
10.10 Most Cybiński 6 1858-1924 0
10.11 Sprawy dróg i ulic na dawnych przedmieściach 6 1888-1916 0
10.12 Wykup gruntów pod nowe ulice lub ich poszerzenie 7 1909-1926 0
10.13 Materiał na budowę dróg, żwirownie 27 1837-1927 0
10.14 Zakładanie nowych ulic i ich utrzymanie 98 1795-1932 0
10.15 Mosty 22 1807-1923 0
10.16 Stacja pomp 3 1895-1927 0
10.17 Ogroblenie Warty 29 1795-1920 0
10.18 Łaźnia przy Nowym Rynku 3 1895-1927 0
10.19 Zabezpieczenie przed powodzią 17 1833-1927 0
10.20 Regulacja terenów pofortecznych 34 1894-1929 0
10.21 Oczyszczanie miasta 46 1818-1929 0
10.22 Kanalizacja, melioracja 42 1865-1935 0
10.23 Wystawy i inne prace budowlane 5 1889-1929 0
10.24 Przeładownia miejska, port rzeczny 35 1841-1933 0
10.25 Regulacja Sołacza 15 1905-1924 0
10.26 Włączenie gmin podmiejskich 17 1890-1924 0
10.27 Budowa elektrowni i lotnisko 2 1912-1928 0
11 Wydział Administracyjno-Sądowy 0 0
11.1 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - władza przemysłowa, organizacja rzemiosła 17 1844-1928 0
11.2 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - prawo pracy, bezpieczeństwo pracy 11 1893-1920 0
11.3 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Kupiecka 14 1809-1920 0
11.4 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - jarmarki i targi 29 1801-1971 0
11.5 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - koncesje 91 1800-1922 0
11.6 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - cechy 88 1812-1927 0
11.7 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - komisje egzaminacyjne dla rzemieślników, sprawy uczniów i czeladników 37 1849-1919 0
11.8 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - kasy chorych cechów 11 1906-1920 0
11.9 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - zakłady przemysłowe 14 1892-1925 0
11.10 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - nadzór nad kotłami parowymi i ich zatwierdzenie 9 1890-1920 0
11.11 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Towarzystwo Przemysłowe 3 1891-1914 0
11.12 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawozdania Wydziału 11 1917-1937 0
11.13 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - prawo pracy 13 1891-1936 0
11.14 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Handlowa 2 1914-1927 0
11.15 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - ruch targowy 9 1921-1939 0
11.16 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - świadectwa przemysłowe 7 1923-1932 0
11.17 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - cech i związki cechów, korporacje 87 1899-1940 0
11.18 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - wytwórnie cechowe 4 1933-1934 0
11.19 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawy uczniów i czeladników 6 1909-1929 0
11.20 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - kasy chorych cechów 3 1911-1932 0
11.21 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - zakłady przemysłowe 62 1918-1939 0
11.22 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - komunikacja 14 1889-1939 0
11.23 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - różne 7 1890-1936 0
11.24 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres pruski /1801-1918/ 27 1892-1922 0
11.25 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres polski /1919-1939/ 18 1895-1935 0
11.26 Urząd do spraw najmu 20 1912-1924 0
11.27 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne 70 1884-1935 0
11.28 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia pracowników rolnych i ziemnych 9 1888-1923 0
11.29 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - nadzór nad obowiązkiem ubezpieczenia 6 1909-1931 0
11.30 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pośmiertne 10 1902-1927 0
11.31 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia robotników 11 1883-1920 0
11.32 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - związki kas chorych 3 1918-1918 0
11.33 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne ubezpieczeń 29 1883-1923 0
11.34 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy chorych w przedsiębiorstwach 92 1862-1922 0
11.35 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - obwodowe kasy chorych 77 1876-1921 0
11.36 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pomocy 39 1844-1914 0
11.37 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości 13 1891-1927 0
11.38 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenie pracowników umysłowych 3 1912-1924 0
12 Zarząd Majątkiem Miejskim 0 0
12.1 Wykup pretensji i uprawnień 11 1818-1941 0
12.2 Oczyszczanie miasta 3 1905-1924 0
12.3 Słupy ogłoszeniowe 5 1867-1925 0
12.4 Zmiany własnościowe 18 1845-1941 0
12.5 Przewóz rzeczny 3 1878-1913 0
12.6 Wykup gruntów 16 1845-1941 0
12.7 Obwody łowieckie 14 1833-1939 0
12.8 Kupno i sprzedaż gruntów 24 1889-1941 0
12.9 Wydzierżawienie gruntów miejskich 12 1826-1939 0
12.10 Procesy o własność miejską 11 1855-1934 0
12.11 Różne 3 1910-1938 0
12.12 Sprawozdania zarządu majątkiem miejskim 26 1889-1939 0
12.13 Komisja przewłaszczeniowa 2 1923-1937 0
12.14 Waga miejska 3 1879-1889 0
12.15 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Wojciech 12 1853-1923 0
12.16 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Stare miasto 12 1774-1924 0
12.17 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Kolumbia, Grobla, Rybaki 20 1838-1940 0
12.18 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Marcin 16 1876-1933 0
12.19 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Roch 3 1852-1928 0
12.20 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Chwaliszewo. Ostrówek 10 1855-1933 0
12.21 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Jeżyce 17 1889-1939 0
12.22 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Łazarz, Górczyn 10 1875-1941 0
12.23 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Wilda 9 1874-1964 0
12.24 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Winiary 15 1907-1937 0
12.25 Zakup terenów dla rzeźni miejskiej 6 1894-1925 0
12.26 Hipoteki na gruntach miejskich 42 1889-1939 0
12.27 Lombard 38 1847-1940 0
12.28 Pożyczki zaciągnięte przez gminę miejską, gwarancje hipoteczne 26 1890-1938 0
12.29 Założenie banku miejskiego 3 1891-1923 0
12.30 Pożyczki miejskie na budownictwo mieszkaniowe 27 1816-1938 0
12.31 Wykazy długów miejskich 20 1854-1933 0
12.32 Spłacanie długów miejskich 22 1852-1935 0
12.33 Pożyczki miejskie 78 1877-1939 0
12.34 Gospodarka wojenna 16 1914-1923 0
12.35 Fundacje - sprawy ogólnoorganizacyjne 8 1859-1937 0
12.36 Fundacje - sprawy majątkowe 15 1800-1939 0
12.37 Fundacje - sprawy hipoteczne 9 1829-1934 0
12.38 Fundacje - sprawozdania fundacyjne 7 1803-1939 0
12.39 Fundacje dla domu panującego i państwowe 15 1816-1939 0
12.40 Fundacje dla Instytutu 7 wdów i 5 panien 25 1795-1939 0
12.41 Fundacje pomocy dla zubożałych rzemieślników 11 1884-1939 0
12.42 Różne fundacje i legaty 280 1805-1974 0
13 Wydział Ogrodów Miejskich 0 0
13.1 Organizacja i administracja 18 1898-1940 0
13.2 Ogrodnictwa hodowlane 9 1914-1940 0
13.3 Ogródki działkowe 39 1922-1940 0
13.4 Parki 29 1903-1941 0
13.5 Boiska, dziecińce, pływalnie 31 1905-1940 0
13.6 Zieleńce i zieleń w mieście 72 1898-1940 0
13.7 Projekty zieleńców /nie zrealizowane/ 11 1900-1940 0
13.8 Cmentarze 3 1929-1940 0
14 Wodociągi Miejskie 0 0
14.1 Okres pruski /1857-1918/ 57 1857-1920 0
14.2 Okres polski /1919-1939/ 55 1917-1940 0
15 Rzeźnia Miejska i Targowisko 0 0
15.1 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy ogólne Rzeźni przed budową nowej 16 1793-1939 0
15.2 Okres pruski /1793-1918/ - zarządzenia i statuty 23 1897-1921 0
15.3 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy odszkodowań, ubezpieczenia 28 1894-1920 0
15.4 Okres pruski /1793-1918/ - budowa Rzeźni 91 1882-1989 0
15.5 Okres pruski /1793-1918/ - różne 4 1891-1920 0
15.6 Okres polski /1919-1939/ - zarządzenia i okólnik 10 1910-1939 0
15.7 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, budżety, sprawozdania 12 1923-1939 0
15.8 Okres polski /1919-1939/ - dalsza rozbudowa Rzeźni i urządzeń 9 1922-1939 0
15.9 Okres polski /1919-1939/ - wywóz i przywóz mięsa 18 1928-1939 0
15.10 Okres polski /1919-1939/ - różne 2 1923-1939 0
16 Wydział Finansowy 0 0
16.1 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy miejskiej 8 1769-1911 0
16.2 Okres pruski /1794-1918/ - spłaty długów 63 1800-1864 0
16.3 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z innych źródeł 16 1796-1891 0
16.4 Okres pruski /1794-1918/ - księgi rachunkowe 91 1794-1861 0
16.5 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z młynów 6 1799-1820 0
16.6 Okres pruski /1794-1918/ - oświetlenie ulic 9 1804-1835 0
16.7 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe Głównej Kasy Miejskiej 276 1794-1922 0
16.8 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe różnych opłat administracyjnych 22 1821-1842 0
16.9 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe spraw wojskowych 31 1804-1850 0
16.10 Okres pruski /1794-1918/ - księgi depozytowe 20 1826-1863 0
16.11 Okres pruski /1794-1918/ - dowody do ksiąg depozytowych 29 1797-1849 0
16.12 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe funduszu budowlanego 68 1803-1872 0
16.13 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe funduszu budowlanego 19 1800-1906 0
16.14 Okres pruski /1794-1918/ - rachunki kasy szkolnej 27 1824-1849 0
16.15 Okres pruski /1794-1918/ - cegielnie 7 1797-1815 0
16.16 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z wodociągów masztalarni itp.. 21 1800-1843 0
16.17 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy ubogich 4 1822-1846 0
16.18 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe kasy ubogich 7 1818-1845 0
16.19 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe kasy ubogich 183 1798-1849 0
16.20 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasy depozytowej ubogich 4 1827-1830 0
16.21 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe zakładu sierot 8 1827-1893 0
16.22 Okres pruski /1794-1918/ - księgi i dowody kasowe szpitala miejskiego 10 1797-1895 0
16.23 Okres pruski /1794-1918/ - sumy zahipotekowane na posesjach na rzecz ubogich 124 1779-1873 0
16.24 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne 26 1832-1922 0
16.25 Okres pruski /1794-1918/ - komisje finansowe 5 1882-1913 0
16.26 Okres polski /1919-1939/ - sprawy organizacyjne 4 1913-1937 0
16.27 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budżetowe 23 1921-1940 0
16.28 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, sprawozdania 6 1922-1934 0
16.29 Komunalna Kasa Oszczędności 23 1827-1938 0
17 Wydział Podatkowy 0 0
17.1 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek gruntowy 6 1813-1859 0
17.2 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek przemysłowy 11 1812-1834 0
17.3 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek kominowy /podymne/ 14 1794-1829 0
17.4 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek osobisty albo fortyfikacyjny 7 1809-1813 0
17.5 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: pogłówne 4 1808-1830 0
17.6 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: inne podatki 3 1813-1826 0
17.7 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne kasy podatkowej 15 1875-1922 0
17.8 Okres pruski /1794-1918/ - generalia podatków 17 1822-1926 0
17.9 Okres pruski /1794-1918/ - specjalia podatków 20 1826-1926 0
17.10 Okres pruski /1794-1918/ - podatek dochodowy od przedsiębiorstw i instytucji 70 1889-1925 0
17.11 Okres polski /1919-1939/ - sprawy podatkowe różne 62 1838-1939 0
17.12 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Wojciech 154 1801-1899 0
17.13 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Stare Miasto 390 1795-1925 0
17.14 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Kolumbia 22 1828-1899 0
17.15 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Przy Tumie 5 1824-1895 0
17.16 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Rybaki 129 1814-1899 0
17.17 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Grobla 40 1807-1899 0
17.18 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Marcin 361 1805-1900 0
17.19 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Ostrówek 27 1822-1899 0
17.20 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Roch 23 1818-1898 0
17.21 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Śródka 59 1807-1900 0
17.22 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Chwaliszewo 125 1814-1900 0
17.23 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zagórze 18 1816-1899 0
17.24 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zawady 43 1823-1900 0
17.25 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : różne dzielnice miasta 12 1797-1869 0
17.26 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - zmiany własności nieruchomości 10 1875-1900 0
17.27 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - spisy domów i karty zakwaterowań 186 1900-1905 0
17.28 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - pożyczki hipoteczne 87 1836-1977 0
18 Wydział Administracji Ogólnej I Instancji 0 0
18.1 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólne, zarządzanie 61 1895-1930 0
18.2 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólnopaństwowe 29 1818-1929 0
18.3 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy polityczne i konsularne 35 1826-1930 0
18.4 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - migracje ludności, opcja, majątek 67 1922-1929 0
18.5 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy karno-administracyjne 79 1920-1935 0
18.6 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy rodzinne 13 1915-1929 0
18.7 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy sanitarne i weterynaryjne 23 1911-1932 0
18.8 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - komunikacja, handel, przemysł 73 1836-1931 0
18.9 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy organizacyjne, zarządzanie 6 1925-1928 0
18.10 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy polityczne i konsularne 35 1920-1932 0
18.11 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy karno-administracyjne 37 1924-1932 0
18.12 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy porządkowo-administracyjne 10 1920-1932 0
18.13 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - mniejszości narodowe 84 1919-1939 0
18.14 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - komunikacja. handel, przemysł 20 1920-1932 0
18.15 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy sanitarne i weterynaryjne 50 1906-1933 0
18.16 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - bezpieczeństwo przeciwpożarowe 44 1919-1937 0
18.17 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - biura wywiadowcze i pośrednictwa 10 1923-1932 0
18.18 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy rodzinne, nazwiska 10 1920-1932 0
18.19 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy organizacyjne 3 1920-1932 0
18.20 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy obywatelstwa i konsularne 26 1925-1939 0
18.21 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy zmiany nazwisk 47 1922-1939 0
18.22 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy inwalidzkie 6 1920-1938 0
18.23 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy karno-administracyjne 19 1915-1939 0
18.24 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - opieka nad dziećmi 51 1920-1940 0
18.25 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - nadzór nad stowarzyszeniami 29 1926-1939 0
18.26 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy gminy żydowskiej 37 1928-1939 0
18.27 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy sanitarne 15 1928-1939 0
18.28 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - komunikacja, przemysł, handel 6 1928-1937 0
18.29 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy rolnicze, weterynaryjne, łowieckie 16 1926-1939 0
18.30 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - społeczne i zarobkowe biura pośrednictwa pracy 88 1920-1940 0
18.31 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - Państwowy Urząd pośrednictwa Pracy 24 1924-1939 0
18.32 [ZOSIA] Brakująca seria 94 1918-1939 0
19 Wydział Ewidencji Ludności 0 0
19.1 Akta ogólne 38 1843-1940 0
19.2 Spis ksiąg meldunkowych z lat 1830-1939 2514 1630-1969 0
Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/ 1091 745076
19.4 Rejestr domów miasta Poznania /1931-1940/ 436 1924-1939 0
20 Stadtverwaltung Posen 0 0
20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 38 1938-1944 0
20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung / 9 1940-1944 0
20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 8 1939-1944 0
20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 97 1936-1944 0
20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 30 1939-1944 0
20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 44 1939-1944 0
20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 15 1939-1944 0
20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 5 1939-1944 0
20.9 Pressereferat /Referat prasowy/ 11 1942-1945 0
20.10 Stadtwerke /Wodociągi, Gazownia, Elektrownia/ 23 1939-1945 0
20.11 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1940 122 1940-1940 0
20.12 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1941 144 1940-1941 0
20.13 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1943 189 1943-1943 0
21 Księgi kancelaryjne. Acta consularia (akta urzędu i sądu rady miejskiej) 0 0
21.1 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri cosulatus 5 1398-1525 0
21.2 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri obligatiorum, decrotorum etc. 6 1525-1626 0
21.3 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri controversiarum 25 1535-1626 0
21.4 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber proconsulis 1 1551-1553 0
21.5 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber contumaciorum 1 1551-1557 0
21.6 Czystopisy protokołów ksiąg rady - litterae missivae 4 1535-1569 0
21.7 Czystopisy protokołów ksiąg rady - acta consularia (Protocollon officii consularis) 59 1615-1790 0
21.8 Wtóropisy ksiąg rady 6 1722-1763 0
21.9 Fragmenty i ekstrakty z ksiąg rady 3 1728-1761 0
21.10 Bruliony ksiąg rady 94 1527-1727 0
21.11 Acta consularia - decreta 5 1772-1793 0
21.12 Acta consularia, inscriptiones, quietationes etc. 5 1777-1793 0
21.13 Acta consularia - resolutiones 5 1778-1793 0
21.14 Acta consularia - indeksy do ksiąg 3 1615-1772 0
21.15 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry oraz akta spraw 17 1594-1772 0
21.16 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry spraw 28 1710-1793 0
21.17 Księgi sądu opiekuńczego rady (iudicium puppilare) 5 1730-1782 0
21.18 Księgi przyjęć do prawa miejskiego 2 1575-1793 0
21.19 Księgi taks 6 1595-1793 0
21.20 Księgi trzech porządków miejskich (tres ordines) 5 1649-1792 0
21.21 Ekstrakty z ksiąg grodzkich 5 1600-1771 0
22 Księgi kancelaryjne. Acta advocatalia et scabinalia (księgi wójta i ławy) 0 0
22.1 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji 9 1430-1511 0
22.2 Księgi sądu niespornego ławy - wtóropisy ksiąg rezygnacji z kancelarii ławy 9 1512-1622 0
22.3 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji z kancelarii ławy 14 1500-1693 0
22.4 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji sądu wiejskiego 1 1518-1533 0
22.5 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji - bruliony 11 1500-1641 0
22.6 Księgi sądownictwa spornego ławy - księgi powiatku 6 1491-1580 0
22.7 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego (iudicim forense) czystopisy 12 1501-1633 0
22.8 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego - bruliony 7 1544-1638 0
22.9 Księgi wójtowskie i ławnicze księgi sądu wójtowskiego 86 1508-1694 0
22.10 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego i ławniczego 37 1694-1790 0
22.11 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego - rezygnacje 7 1764-1793 0
22.12 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi wójtowskie - bruliony 104 1530-1760 0
22.13 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry i akta sądu wójtowskiego i ławniczego 18 1632-1781 0
22.14 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry sądu wójta 20 1645-1793 0
22.15 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi testamentów 9 1495-1769 0
22.16 Księgi sądu kryminalnego - czystopisy 4 1502-1629 0
22.17 Księgi sądu kryminalnego - złożonego 15 1652-1793 0
22.18 Księgi sądu kryminalnego dla szlachty 1 1588-1610 0
22.19 Księgi sądu kryminalnego - bruliony 11 1553-1723 0
22.20 Akta sądu kryminalnego - zeznania 6 1718-1778 0
22.21 Kontrakt z katem 1 1763-1888 0
23 Księgi kancelaryjne. Sądy miejskie w okresie Konstytucji 3 maja 0 0
23.1 Sąd I instancji cyrkułu i miasta wydzielonego 2 1792-1792 0
23.2 Sąd Apelacyjny w sprawach cywilnych 6 1791-1792 0
23.3 Sąd Apelacyjny w sprawach kryminalnych 2 1791-1792 0
24 Księgi kancelaryjne. Acta dispensatorum (księgi urzędu i sądu szafarskiego) 0 0
24.1 Księgi administracyjne i sądowe - księgi urzędu i sądu szafarskiego 15 1545-1793 0
24.2 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - rejestry spraw 5 1732-1793 0
24.3 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego na papierze stemplowym 3 1776-1792 0
24.4 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - bruliony 4 1591-1688 0
24.5 Księgi administracyjne i sądowe - księgi szafarskie (stan majątku miejskiego) 2 1759-1777 0
24.6 Księgi administracyjne i sądowe - księgi depozytów 3 1542-1669 0
24.7 Księgi administracyjne i sądowe - księgi wagi i dochodów z bud jarmarcznych i innych 3 1549-1713 0
24.8 Księgi administracyjne i sądowe - akta dotyczące wsi miejskich, przedmieść oraz młynów 22 1529-1785 0
24.9 Księgi rachunkowe kasy miejskiej - rachunki szafarskie 239 1493-1780 0
24.10 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki ekonomii 16 1780-1792 0
24.11 Księgi administracyjne i sądowe -inwentarze dochodów i rozchodów (proventus ordonarii) 29 1591-1648 0
24.12 Księgi administracyjne i sądowe - księgi kasy miejskiej 12 1534-1779 0
24.13 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki długów 6 1601-1792 0
24.14 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki remontów miejskich 18 1589-1784 0
24.15 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki pomocy społecznej 3 1604-1657 0
24.16 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki czynszów ze wsi miejskich po operacji 14 1691-1810 0
24.17 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki cegielni i wapniarni 28 1538-1632 0
24.18 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Bogdanka 102 1527-1793 0
24.19 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna za Dominikanami i na Czapnikach 8 1594-1718 0
24.20 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna folusz * * Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 1 1736-1742 0
24.21 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 3 1647-1762 0
24.22 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Topolnik 12 1626-1643 0
24.23 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Wierzbak 4 1634-1764 0
24.24 Rejestry rachunkowe wodociągów miejskich 25 1556-1784 0
24.25 Księgi rachunkowe giełdy i kratki (wyszynk piwa) 15 1720-1792 0
24.26 Rachunki folwarku Bonin 28 1584-1628 0
24.27 Rachunki folwarku Bonin i Sołacz 6 1636-1641 0
24.28 Rachunki folwarku Górczyn 6 1610-1643 0
24.29 Rachunki folwarku Sołacz 10 1598-1628 0
24.30 Rachunki folwarku Wilda 44 1581-1644 0
24.31 Rachunki folwarku Dębiec 1 1721-1731 0
24.32 Rachunki folwarku Zegrze i Rataje 19 1600-1776 0
24.33 Rejestry podatkowe - czopowego 58 1534-1788 0
24.34 Rejestry podatkowe - hiberny 2 1714-1730 0
24.35 Rejestry podatkowe - mostowego, dyszlówki, akcyzy 7 1585-1719 0
24.36 Rejestry podatkowe - podymnego 20 1634-1799 0
24.37 Rejestry podatkowe - pogłównego 114 1635-1788 0
24.38 Rejestry podatkowe - serwisgeltu i kontrybucji na rzecz wojska 108 1587-1812 0
24.39 Rejestry podatkowe - strażnego 10 1647-1793 0
24.40 Rejestry podatkowe - szosu 59 1514-1657 0
24.41 Rejestry podatkowe - ungeltu 65 1556-1740 0
24.42 Rejestry podatkowe - czynszu ziemnego 8 1520-1740 0
24.43 Rejestry podatkowe - podatków i składek specjalnych 13 1462-1779 0
24.44 Dochody i wydatki szpitali miejskich i bractw miłosierdzia 34 1420-1794 0
24.45 Dochody i wydatki kościoła parafialnego Marii Magdaleny 4 1590-1798 0
25 Księgi kancelaryjne. Księgi nieseryjne (wydzielone z miscellaneów i variów) 0 0
25.1 Kodeksy prawne, statuty, kopiarze i spisy dokumentów miejskich 12 1520-1764 0
25.2 Księgi Dobrego porządku 6 1779-1784 0
25.3 Wykazy nieruchomości miejskich 7 1712-1790 0
25.4 Księgi kupieckie 14 1576-1786 0
26 Księgi kancelaryjne. Fragmenty ksiąg miejskich 47 1482-1791 0
27 Akta luźne 0 0
27.1 Sprawy ogólno-administracyjne (m.in.. wykazy i sumariusze dokumentów miejskich) 38 1443-1826 0
27.2 Obronność i bezpieczeństwo miasta, ciężary wojskowe 17 1550-1817 0
27.3 Zarządzanie majątkiem miejskim, wsie, folwarki miejski 12 1718-1806 0
27.4 Kasa miejska 23 1555-1805 0
27.5 Podatki i opłaty 33 1569-1813 0
27.6 Handel i rzemiosło 42 1496-1793 0
27.7 Opieka społeczna 20 1449-1799 0
27.8 Kościoły 45 1424-1824 0
27.9 Klasztory 32 1592-1789 0
27.10 Żydzi 20 1537-1792 0
27.11 Dysydenci 2 1551-1785 0
27.12 Rozruchy w mieście 4 1596-1699 0
27.13 Sprawy majątkowe mieszczan (m. in sprzedaże i kupna nieruchomości) 24 1536-1793 0
27.14 Sprawy sądowe dotyczące władz miejskich i mieszczan 27 1536-1792 0
27.15 Ekstrakty z ksiąg sądowych 24 1406-1792 0
28 Akta osobowe pracowników Zarządu Miejskiego w Poznaniu z okresu międzywojennego (1919-1939) 3562 1866-1999 0
29 Akta osobowe polskich pracowników Zarządu Miejskiego w Poznaniu z okresu okupacji (1939-1945) 516 0
30 Akta osobowe niemieckich pracowników Zarządu Miejskiego w Poznaniu z okresu okupacji (1939-1945) 2276 0

Amount of archival material

29156

20098

2678

568.32

484.16

14.90

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -