^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Jutrosin, powiat Rawicz wykaz członków koła.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 230
- brak danych -
1936

1936 - 1936
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 7
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -