^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonu

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 31
- brak danych -
1837

1837 - 1837
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-7069
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -