Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sompolno (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1898
- brak danych - 1898 - 1898
- brak danych - data not found
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes baza IZA (wewnątrz sygn. 71)
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -