^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Книга дубликатовъ актовъ гражданскаго состоянія [...] о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ за 1906 годъ [Kniga dublikatovʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ za 1906 godʺ]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 55
[Księga duplikatów aktów stanu cywilnego [...] urodzonych, zaślubionych i zmarłych za 1906 rok]
1906

1906 - 1906
rosyjski
- brak danych -
1906 - brak danych -
księga rękopis
dobry
19 - brak danych -
210x340 [mm] Tak
brak mikrofilmu
skorowidze do aktów: urodzeń, małżeństw; w roku 1906 nie zarejestrowano żadnego aktu zgonu
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -