^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów metrykalnych UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok] 1916

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 57
- brak danych -
1916

1916 - 1916
polski
- brak danych -
1916 - brak danych -
księga rękopis
dobry
30 - brak danych -
220x340 [mm] Tak
brak mikrofilmu
skorowidze do aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -