^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 88
- brak danych -
1905

1905 - 1905
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 84
215x340 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -