^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga aktów urodzeń za lata 1810-1811]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 59
- brak danych -
1810-1811

1810 - 1811
niemiecki
- brak danych -
1810-1811 - brak danych -
poszyt rękopis
do konserwacji
36 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
od maja 1810 do kwietnia 1811,
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -