^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Verzeichnis der gebornen nowo narodzonych [...] [za lata 1811-1812]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 62
- brak danych -
1811-1812

1811 - 1812
niemiecki
- brak danych -
1811-1812 - brak danych -
poszyt rękopis
do konserwacji
105 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
od maja 1811 do marca 1812,
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -