^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Civil standes register [...] enthaltend Trauungs acte

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 60
[Rejestr stanu cywilnego [...] zawierający akty małżeństw [za lata 1810-1811]]
1810-1811

1810 - 1811
niemiecki
- brak danych -
1810-1811 - brak danych -
poszyt rękopis
do konserwacji
14 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
od października 1810 do lutego 1811,
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -