^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dowody do aktów małżeństw za rok 1835]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 67
- brak danych -
1835

1835 - 1835
polski
łaciński
niemiecki
- brak danych -
1835 - brak danych -
luzy rękopis
do konserwacji
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
brak oprawy,
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -