^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do aktów małżeństw zawartych [...] w roku 1845

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 72
- brak danych -
1845

1845 - 1845
polski
łaciński
niemiecki
- brak danych -
1845 - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
13 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -