^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do aktów małżeństw zawartych w [...] roku 1852

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 76
- brak danych -
1852

1852 - 1852
polski
niemiecki
- brak danych -
1852 - brak danych -
poszyt rękopis
do konserwacji
14 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -