^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Документы къ актамъ бракосочетавшихся въ 1879 году [...] [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ vʺ 1879 godu [...]]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 79
[Dokumenty do aktów zaślubionych w 1879 roku [...]]
1879

1879 - 1879
polski
rosyjski
- brak danych -
1879 - brak danych -
poszyt rękopis
do konserwacji
47 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -