^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dowody do aktów małżeństw za rok 1890]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 81
- brak danych -
1890

1890 - 1890
polski
rosyjski
- brak danych -
1890 - brak danych -
poszyt druk rękopis
dobry
37 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
brak oprawy,
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -