^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1903 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ [...] za 1903 godʺ]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 84
[Dokumenty do aktów zaślubionych [...] za 1903 rok]
1903

1903 - 1903
rosyjski
- brak danych -
1903 - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
50 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -