^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do akt małżeństwa

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 23
- brak danych -
1852

1852 - 1852
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -