^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1855

1855 - 1855
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-10188
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -