^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1856

1856 - 1856
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-10189
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -