^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta zejścia

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1827

1827 - 1827
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-10379
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -