^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeństw

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1839-1845

1839 - 1845
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-10391
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -