^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Urodzenia]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 35
- brak danych -
1872-1880

1872 - 1880
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 3
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Indeks alfabetyczny urodzeń za lata: 1872-1879. Księga rozpoczyna się od 85 metryki. Indeks z 1872 obejmuje tylko zapisy z tej księgi
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -