^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Urodzenia]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 44
- brak danych -
1895-1902

1895 - 1902
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 4
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Indeks alfabetyczny urodzeń za lata: 1895-1901
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -