^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do Aktów Małżeństwa

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 20
- brak danych -
1865

1865 - 1865
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 10
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -